Senior akademie

Název projektu: Senior akademie
Realizátor: Městská policie Brno
Období realizace projektu: od roku 2006
Místo realizace projektu: Brno
Oblast preventivní činnosti: trestná činnost páchaná na seniorech
Cílová skupina: senioři
Odkaz: https://www.mpb.cz/senior-akademie/
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kubišová, vedoucí preventivně informačního oddělení Městské policie Brno, e-mail: [email protected], tel.: 548 210 035

 

Popis projektu

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V), určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné.

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala v roce 2018 dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti prevence kriminality páchané na seniorech (ke stažení zde). Tzv. evropský toolbox (soubor nástrojů) obsahuje také informace o Senior akademii, která se v roce 2016 stala vítězem Evropské ceny prevence kriminality.

Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích programů a úroveň aktivního komunitního dobrovolnictví. Základní program – orientuje se na problematiku „JAK SE NESTAT OBĚTÍ“. Pokročilý program – připravuje seniory na jejich úlohu „OZNAMOVATELE, SVĚDKA, POŠKOZENÉHO“ a jejich komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS. Absolventské programy jsou určené seniorům, kteří již absolvovali oba předcházející programy, a slouží k upevnění a doplnění znalostí a vědomostí, získaných při intenzivním studiu. Volné osvětové programy – jsou určené seniorům v různých občanských a zájmových organizacích. Tematicky se přizpůsobují aktuálním potřebám a požadavkům v daném místě a čase. Absolvováním základního programu se senioři stávají – A.S.I. seniory (aktivní, sebevědomý, informovaný) s možností podílet se na osvětě ve svém přirozeném prostředí rodiny a známých. Po skončení pokročilého studijního programu mají absolventi více příležitostí zapojit se do programu dobrovolnických služeb, které jim v místě jejich bydliště dávají možnost aktivně se podílet na řadě sociálních i vzdělávacích aktivit. Na základní a pokročilý program navazují programy absolventské. Mezi ně patří „Letní branně vzdělávací semináře“, „Diskusní klubové večery“ a možnost bezplatně odebírat tištěné periodikum „Absolventské listy“. Od školního roku 2014/2015 zahájila Městská policie Brno spolupráci se spolkem „Presafe“, který připravuje „Nástavbový studijní program“, který prohlubuje znalosti z akademie.

Na studiu se podílí lektoři z Městské policie Brno, Policie ČR KŘ JMK, Policie ČR MŘ Brno, Hasičského záchranného sboru JMK, Městského soudu Brno, Krajského státního zastupitelství, Celní správy, Bílého kruhu bezpečí, Sdružení obrany spotřebitele – asociace, Kanceláře veřejného ochránce práv, Policejního prezídia, Probační a mediační služby ČR, Záchranné služby JMK, Správy železniční dopravní cesty, Brněnských komunikací a.s., Technických sítí Brno a.s., České národní banky, Dopravního podniku města Brna, České obchodní inspekce, ÚMČ Brno Jih, Exekutorského úřadu Brno město, Sociálního odboru MMB, České správy sociálního zabezpečení, BESIPu, Psychiatrické nemocnice Brno a některých neziskových organizací.