Denní archiv: 23. 3. 2023

Nové evropské normy prevence kriminality řady TC 325/14383

V úvodu následujícího textu si nejprve připomeneme genezi a věcné souvislosti nových evropských norem a poté …