Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dne 22. března 2023 proběhla na Ministerstvu vnitra tisková konference, která představila nový modul mobilní aplikace Bright Sky. Tato aplikace od Nadace Vodafone, kterou Ministerstvo vnitra podporuje svojí záštitou a kterou společně s Policií ČR pomáhá rovněž odborně tvořit a šířit v praxi, již čtyři roky pomáhá obětem domácího násilí. Aplikace Bright Sky CZ | Nadace Vodafone ČR.

 Policie ČR řeší ročně cca 8500 incidentů se znaky domácího násilí. K ochraně ohrožené osoby před dalšími útoky může policie vykázat násilnou osobu ze společného obydlí. V průměru bylo ročně v letech 2018-2022 policií vykázáno ze společné domácnosti cca 1200 násilných osob. V České republice si aplikaci stáhlo již více než 9 000 lidí. Každý měsíc aplikaci aktivně využívá průměrně 292 lidí, a jen za loňský rok volalo z aplikace na linku 158 přes 400 lidí. Přes aplikaci bylo také uloženo přes 450 důkazů pomocí funkce Můj deník.

Oběti domácího násilí se lépe vyznají ve svých právech | Nadace Vodafone ČR

Aplikace Bright Sky, kterou provozuje Nadace Vodafone, poskytuje kompletní, ověřené a aktualizované informace každému, kdo se nachází v násilném vztahu, nebo těm, kteří se v této souvislosti obávají o někoho blízkého. Nabízí adresář odborných služeb specializovaných na problematiku domácího násilí z celé ČR, dotazníky k vyhodnocení bezpečí (nebo naopak rizik) ve vztahu, informace o domácím a sexuálním násilí a nově i průvodce českými zákony, který jim lidsky a srozumitelně poradí s vybranými životními situacemi, které musejí řešit. Školením, jak aplikaci využít v praxi, projdou i pořádkoví policisté, kteří u případů domácího násilí zasahují.

Další aktivity Ministerstva vnitra na podporu prevence domácího násilí a boje proti němu

Ministerstvo vnitra se aktuálně intenzivně podílí na přípravě nové komplexní vládní právní úpravy domácího násilí, která obětem lépe pomůže identifikovat násilné vztahy a poskytne jim i větší ochranu a potřebnou pomoc. V oblasti prevence kriminality podporuje Ministerstvo vnitra dotačně profesionální organizace zaměřující se na práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi s lidských vztazích. Také se významně odborně a finančně podílí na školení a specializaci policistů na oblast domácího násilí a jejich schopnost tyto případy lépe řešit a pomáhat obětem násilí. Řadu konkrétních úkolů pak plní v rámci Strategie prevence kriminality v ČR i Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí, které dokládají, že boj proti domácímu násilí a pomoc jeho obětem patří mezi priority vlády ČR a Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra podporuje již čtyři roky aplikaci Bright Sky - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left