Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Společně za lepší internet, to je téma letošního Dne bezpečnějšího internetu. Ministerstvo vnitra při této příležitosti upozorňuje například na krádeže a zneužívání identit nebo deepfake podvrhy s využitím umělé inteligence. Resort představil i leták se základními pravidly a riziky využívání AI.

Kyberkriminalita je dlouhodobě nejstrměji rostoucí trestná činnost nejen v Česku. V roce 2016 představovala cca 2 % evidované trestné činnosti, v roce 2023 to už bylo téměř 11 %. Nejčastějšími útoky jsou stále podvody zaměřené na finanční prostředky uživatelů internetu, na dlouhodobém vzestupu je i mravnostní kriminalita. Ministerstvo vnitra se i proto opět zapojilo jako jeden ze spoluorganizátorů do preventivních aktivit v rámci Dne bezpečnějšího internetu, který letos připadá na 6. února. Cílem dnešního dne je nejen upozornit na rizika internetu, ale i na skutečnost, že při dodržování jednoduchých pravidel může být internet pro všechny skvělým a bezpečnějším nástrojem.

Vedle klasických útoků typu ransomwere, DoS/DDoS či trojských koní jsou na vzestupu i útoky za pomoci krádeže a zneužití identit i tzv. deepfake podvrhů s využitím umělé inteligence. Jedním z pilířů práce Ministerstva vnitra jsou preventivní aktivity. Proto jsme dnes mimo jiné představili také nový informační leták upozorňující na základní pravidla práce při využívání umělé inteligence a na její rizika (viz příloha). Toto tzv. AI desatero jsme vytvořili ve spolupráci s odborníky ze spolku prg.ai a CZ.NIC.

„Umělé inteligence se nesmíme bát. Využívat ji mohou i bezpečnostní složky, ať už v případě správy bezpečnostních incidentů, hodnocení zranitelnosti, nebo třeba analýzy zpravodajských informací o kybernetických hrozbách. Na resortu vnitra působí pracovní skupina, která se zabývá bezpečnostními aspekty souvisejícími s rozvojem AI. Nicméně protože s AI může pracovat každý, je vhodné si uvědomovat možná rizika a základní pravidla. Proto jsme společně s partnery vytvořili leták, který se této oblasti věnuje,“ řekl ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík. Vzhledem k tomu, že se s AI budeme všichni setkávat stále častěji, je leták určený pro každého, kdo o ní chce získat základní informace. Ministerstvo vnitra bude tento materiál využívat při svých preventivních činnostech.

Safer Internet Centrum
Samotný Den bezpečnějšího internetu v Česku pořádá ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Safer Internet Centrum, jehož garantem je sdružení CZ.NIC. Den bezpečnějšího internetu si letos připomínáme už po jednadvacáté a jeho součástí je opět i odborný seminář, kde partneři mimo jiné seznámí účastníky se svými nejnovějšími aktivitami v oblasti bezpečnosti internetu. „Jsme velice rádi, že jsme mohli v loňském roce představit službu umožňující bezpečnostní testování webů a aplikací organizací pracujících s dětmi a mladistvými a že je o tuto službu mezi těmito organizacemi zájem. Chci apelovat na ty organizace, kterým můžeme nabídnout pomoc, aby se na nás obrátily, aby nepodceňovaly bezpečnost svých webových stránek a aplikací,“ uvedl za CZ.NIC Martin Kožíšek.

Vloni přijalo Safer Internet Centrum 3700 hlášení nelegálního obsahu na linku STOPonline.cz. Tato služba má za cíl dlouhodobě zaznamenávat a následně znepřístupňovat nelegální obsah na internetu. „Počet nahlášených případů meziročně stoupá. Je také zřejmé, že intimní materiály publikované na internetu čím dál častěji vytvářejí a zveřejňují samy děti. Z celkového počtu přijatých hlášení obsahovalo 369 dětskou pornografii, 78 dětskou erotiku a 219 dětskou nahotu,“ shrnula Kateřina Vokrouhlíková z linky STOPonline.cz.

AI desatero - leták ke stažení

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík

Vítáme Vás u nové publikace s názvem „Kyberakademie pro pracovníky obcí, obecních policií a další cílové skupiny ve školním prostředí“, která je metodickým průvodcem klíčovými tématy prevence rizikového chování v online prostředí. V publikaci shrnujeme problematiku kybernetické šikany (kyberšikany), kybergoomingu či sextingu, pozornost věnujeme také např. vydírání, vyhrožování a dalším formám agrese, se kterými se děti v online světě setkávají. Výklad je doplněn o kazuistiky a metodické rady pro lektory (např. městské policisty). Nezapomínáme ani na základní preventivní zásady, které je třeba dodržovat.

Tuto publikaci jsme vytvořili pro všechny, kteří se věnují všeobecné primární prevenci a pracují s dětmi a dospívajícími – ať již ve školním prostředí či mimo něj. Vydáním tohoto metodického průvodce jsme se rozhodli reagovat na požadavky, zda můžeme poskytnout nebo Vás odkázat na již existující materiály, se kterými byste mohli kvalitně realizovat své preventivní aktivity a přednášky v oblasti prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru.

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra tak spojil síly s předními odborníky, týmem E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a s využitím jejich odbornosti, výzkumné činnosti a zkušeností z poradenství v této oblasti jsme společně připravili tuto Kyberakademii.

Kromě informací, vysvětlení, kazuistik a doporučení, obsažených v primárním metodickém materiálu, jsme Vám chtěli co nejvíce usnadnit i přímou práci a připravili jsme i pomůcky ve formě předpřipravené prezentace či letáků. Ty si můžete graficky doplnit o vlastní loga a kompletní materiál uložit do připravených desek.

V příloze naleznete zmíněné materiály, a to i v předtiskových formátech v programu corel, kromě klopových desek – v případě zájmu o tento podklad bude zasláno prostřednictvím úschovny s ohledem na velikost dat (požadavek na zaslání napište na adresu [email protected]).

Budeme rádi za zpětnou vazbu ([email protected]), jak se Vám s materiálem pracuje a jak bychom jej mohli ještě případně vylepšit či na co myslet při přípravě podobných materiálů do budoucna.

Věříme, že tyto materiály budou přínosem a přejeme hodně úspěchů při Vaší práci!

Za realizační tým Kamil Kopecký, René Szotkowski, Lukáš Kubala, Lucie Kosová a Michal Barbořík

Kyberakademie - brožura k vytištění

Kyberakademie_prezentace s poznámkami

Kyberakademie_leták_kybergrooming

Kyberakademie_leták_kyberšikana

Kyberakademie_leták_online_podvody

Kyberakademie_leták_sexting_dívka

Kyberakademie_leták_sexting_chlapec

Kyberakademie - klopové desky - náhled v pdf

Kyberakademie - letáky_pro grafika /cdr/

Kyberakademie - letáky_pro grafika /cdr verze 2018/

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left