Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Srdečně Vás zveme na akci s názvem Fórum sociálního začleňování: Komunitní prevence kriminality pořádanou Agenturou pro sociální začleňování ve spolupráci s městem Česká Třebová a Ministerstvem vnitra ČR.

Kdy? Čt 25. 4. 2024, 10:00–16:00

Kde? Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397

Nově se můžete registrovat až do 10. 4. 2024 prostřednictvím odkazu: https://forms.office.com/e/dU62wHtiJW.

Podrobný program Vám zašleme po uplynutí termínu registrace. V současností zbývá posledních 10 míst!

Na co se můžete těšit?

 Přijďte s námi rozvíjet komunitní přístupy v prevenci kriminality!

Pozvánka - pozor termín registrace na pozvánce neplatí, viz výše /10.4.2024/

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík

Velmi zajímavý článek věnující se bezpečnosti ve školách s názvem „Umíte rozeznat varovné signály?“ s podtitulem „Kurzy řešení amokové situace vybírejte s rozmyslem“ zpracoval Radmil Švancar v Učitelských novinách č.7 / 2024. Autor zde mapuje možnosti efektivního zajištění bezpečnosti škol z různých pohledů, zmiňuje rizika na první pohled jednoduchých řešení, která nemusí vždy přinést požadovaný výsledek. V článku popisuje aktivity MŠMT a MV v této oblasti a velký prostor se vyjádřit k aktuálně velmi sledované problematice dostal v článku i Ing. Libor Sladký, prezident   Asociace bezpečná škola.

Autor v textu zmiňuje jako užitečnou pomůcku pro školy  také  Normu ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ a dále odkazuje na publikaci „Manuál bezpečné školy“ - v elektronické podobě ke stažení  ZDE. Na tvorbě těchto dvou materiálů se podílel i Odbor prevence kriminality MV. Informace k problematice bezpečnosti škol a dalších měkkých cílů jsou také na webu Policie ČR .

Text celého článku je ZDE

informuje redakce OPK MV a Milan Fára

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left