Aktivitu i zájem dětí a mladistvých o bezpečnost na internetu je potřebné aktivně a dlouhodobě podporovat. Prevence se vyplatí.

Zapojování dětí i mladých lidí do prevence i bezpečnosti na internetu  je robustním tématem. Bezpečnost na internetu se týká každého z nás.  Děti a mladou generaci toto téma aktuálně ovlivňuje velmi zblízka včetně  pozitiv i rizik. Například i v souvislosti se zvyšováním duševních  problémů či onemocnění a rizik u dětí a mladistvých.
Dnešní dětí a mladí lidé – například generace Z,  tak ovlivňují či budou  také velmi brzy ovlivňovat nejen bezpečný pohyb “offline” i “online”,  ale i právě pokračovat ve směru,  jakým se nejen kyberprevence může či  bude ubírat do budoucna. Bezpečné chování na internetu i to, jak budou  děti i mladiství vnímat témata či nástroje prevence i osvěty v budoucnu,  je tedy nyní hlavně o nás a na nás.
V souvislosti s  prevencí kyberkriminality, prevencí rizikových jevů na  internetu, vývojem i zapojováním  nových nástrojů umělé inteligence, je  proto nyní velmi důležité sledovat nejen tento vývoj a pokrok, ale i v  této návaznosti o to více včasně cílit a předcházet rizikům. Přímé i
aktivní zapojení dětí i mladistvých do bezpečnostních otázek i témat je  také aktivizačním prvkem a jedním z nástrojů efektivní prevence. Z výše  uvedených důvodů proto OPK MV podporuje nejrůznější aktivity a iniciativy v této oblasti.
Jednou z těchto aktuálních iniciativ je možnost spolupráce a přímé  zapojení do platformy “pro mladé” prostřednictvím  Safer internet centra  ČR.

Safer internet centrum ČR hledá právě Tebe!
Chceš aktivně ovlivnit bezpečnost na internetu? Zajímá Tě  kyberbezpečnost, umělá inteligence nebo třeba i  mediální vzdělávání?  Přidej se k nám!
Hledáme děti a mladé lidi, partnerské třídy, základní i střední školy,  peer to peer iniciativy, které nám  pomohou pozitivně ovlivňovat  bezpečnost na internetu, zvyšování digitálních dovedností a další aktuální “safer” témata. Rádi Vás podpoříme: můžete se spolu se SIC  zúčastnit stáží u nás nebo v zahraničí. Proškolíme Vás v “našich”  tématech, otevřeme Vám rádi prostor pro sebevzdělávání i seberozvoj.
Youth panel  má za cíl aktivní podporu aktivity i zapojování mladých  lidí v rámci zásadních témat SIC ČR a evropské politiky mládeže.
Jste již starší 26 let? Nevadí. I odborníci mají svou vlastní platformu, takzvaný Advisory Board. Tato platforma též slouží pro výměnu zkušeností i best practises v rámci celé ČR.
Rádi bychom tedy dětem a mladým dospělým, ale i dalším odborníkům nabídli spolupráci právě v rámci platforem Youth panelu či Advisory Boardu.
Více podrobností o Youth panelu i o konkrétní možnosti zapojování dětí a mladých dospělých se dozvíte v přiloženém LETÁKU

Více o činnosti Safer internet centra České Republiky naleznete  ZDE

Informuje redakce OPK MV, Petr Klíma a za SIC Lucie Kosová