Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aktuální informace o vývoji v projektu Domovník – preventista

Publikováno dne: 8. 1. 2018

Článek přináší novinky o projektu "Domovník – preventista", který odstartoval v říjnu 2017. Aktuální informace o vývoji v projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci , reg.č. CZ. 03.2.63/0.0./0.0/15_029/0003723

Od října 2017 probíhají v zapojených 10 městech výběrová řízení na obsazení pracovní pozice Domovník – preventista. Bohužel, se ne ve všech městech, podařilo v 1. kole výběrového řízení vybrat požadovaný počet osob. A tak se konají 2. a někde i 3. kola výběrových řízení. Během probíhajících výběrů jedno ze zapojených měst odstoupilo. Důvodem byl nezájem ze strany občanů o nabízenou pracovní pozici. Konkrétně se jedná o město Hrádek nad Nisou.Vzhledem k tomu, že jsme měli 3 města, která měla o zapojení do projektu zájem, ale nebyla vybrána, oslovili jsme je s nabídkou zapojení se do projektu dodatečně. Kladně reagovalo město Vysoké Mýto.

Výsledkem je, že stále máme 10 měst zapojených do projektu.

Břeclav, Kadaň, Kladno, Nový Bydžov, Ralsko, Rotava, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Vysoké Mýto, Žďár nad Sázavou.

Města Rotava, Varnsdorf a Vysoké Mýto nabídla možnost navýšení počtu pracovních pozic v případě, že ostatní města nenaplní avizované počty Domovníků – preventistů.

Druhým aktuálním krokem, který se v průběhu loňského podzimu odehrál, je spolupráce s vítězným dodavatelem výběrového řízení a sice společností Circle Education s.r.o.. Společnost je dodavatelem vstupního a průběžného vzdělávání, supervizí a zpracovatelem úvodní, průběžné a závěrečné Metodiky DP.

V současné době máme k dispozici úvodní Metodiku DP, která se dle další realizace projektu především v praxi, bude aktualizovat a rozšiřovat.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left