Asociace bezpečná škola zveřejnila další výsledky ankety zaměřené na bezpečnost škol – funkční vrátnice jsou významným prvkem bezpečnosti

Asociace bezpečná škola  realizovala v roce 2020 ve spolupráci s OPK anketu zaměřenou na bezpečnost škol a školských zařízení v ČR. Z odpovědí na anketní otázky č. 4 a č. 5  vyplývá, že více než polovina (53 %) dotazovaných škol má vstup do školy zabezpečen po celou dobu vyučování a k tomuto 23 % škol využívá fungující vrátnici, což poskytuje těmto školám vysokou míru kontroly  při vstupu cizích osob do objektu školy. Podrobnější informace jsou  ZDE

informuje OPK