Asociace bezpečná škola zveřejnila další výsledky ankety zaměřené na bezpečnost škol – pomáhají i Asistenti prevence kriminality

Asociace bezpečná škola  realizovala v roce 2020 ve spolupráci s OPK anketu zaměřenou na bezpečnost škol a školských zařízení v ČR. Z odpovědí na anketní otázky č. 6 a č. 7  vyplývá, že vedle strážníků obecní (městské) policie se velkou měrou na  zajištění bezpečnosti žáků při příchodu do školy podílejí i Asistenti prevence kriminality a bezpečnostní dobrovolníci, více ZDE

informuje OPK