Bezpečnost na internetu v Evropě

Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) vydala dokument obsahující doporučení a příklady dobré praxe v oblasti bezpečnosti na internetu.

Ten je jedním ze série „souborů nástrojů“, které EUCPN ve spolupráci se členskými státy vypracovává k jednotlivým problematikám prevence kriminality. V minulosti se věnovaly například prevenci domácího násilí, sekundární viktimizace či problematice community policing. Dále EUCPN vypracovala odborný článek s teoretickými poznatky o bezpečnosti v kyberprostoru.

Mezi příklady dobré praxe na téma bezpečnost v kyberprostoru je také informace o českém projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Ten se stal v minulém roce vítězem národního kola Evropské ceny prevence kriminality, jejímž tématem byla právě oblast kyberkriminality.

Dokumenty o bezpečnosti na internetu z dílny EUCPN naleznete v příloze této zprávy. Všechny dosud vydané soubory nástrojů najdete na stránkách EUCPN. Informovali jsme rovněž o souboru nástrojů k prevenci kapesních krádeží, který také vyšel v minulých dnech.

EUCPN_12_2018_bezpečnost-v-kyberprostoru_nástroje

EUCPN_12_2017_bezpečnost-v-kyberprostoru_tematický-dokument