Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 5. 3. 2019

Název projektu: Černá kronika aneb ze soudních síní
Realizátor: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Období realizace projektu: od roku 2016
Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj
Oblast preventivní činnosti: prevence trestné činnosti páchané na seniorech
Cílová skupina: senioři
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
Kontakt: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, e-mail: [email protected]

Popis projektu

Jedná se o knižní publikaci určenou především pro seniory, kteří spadají do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti. Cílem je upozornit seniory na rizikové situace, do kterých se mohou dostat, ale také je informovat o tom, jak těmto situacím předcházet, popřípadě jak se zachovat, když už se obětí trestného činu stanou. Kniha obsahuje 12 příběhů zachycujících nejčastěji páchanou trestnou činnost na seniorech (např. podvod s legendou vnuk, krádež či loupež, domácí násilí, riziková situace v dopravě a další) a také poučení, jak se zachovat v krizových situacích, popř. jak se jim vyhnout. Zvolený děj jednotlivých povídek, které mají většinou dohru v soudní síni, je zpravidla inspirován skutečnými příběhy. Kniha taktéž obsahuje fotografie z míst činů a vzhledem k cílové skupině je doplněna i o křížovky s preventivní tématikou v tajence. Kromě zmíněné knižní publikace je součástí projektu také doprovodný materiál v podobě informačního letáku a brožury, záložky do knihy či lupy. Pro seniory se zrakovým handicapem je součástí projektu také audiokniha s nazvučenými jednotlivými příběhy.

Hlavní cíl projektu:
- nejpřijatelnější formou předat cílové skupině seniorů informace a rady o bezpečném chování,
- upozornit je na možná rizika a způsoby, jak jim přecházet, tak aby je uměli aplikovat v běžném životě.

Dílčí cíle:
- podpořit právní vědomí cílové skupiny,
- zpřístupnit cílové skupině seniorů v podobě čtenářů informace preventivního charakteru (bezpečného chování s poučením a seznámením s případnými následky) prostřednictvím knihy,
- předávat a šířit informace a rady formou besed či diskuzí se seniory v domovech a klubech pro seniory apod.

Partneři projektu

Moravskoslezský kraj – financování projektu
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – samotná realizace projektu, zajištění výroby knižní publikace a doprovodného materiálu, realizace besed a přednášek pro cílovou skupinu, distribuce knihy k cílové skupině
Moravskoslezská vědecká knihovna – distribuce publikace do všech knihoven v Moravskoslezském kraji

Vyhodnocení projektu

Zpětná vazba v podobě pozitivních reakcí zaslaných elektronicky a vyplývajících z rozhovorů s cílovou skupinou v rámci besed, přednášek, soutěže na Dni policie. Cíl projektu se podařilo naplnit předáním informací o bezpečném chování obsažených v samotné knižní publikaci a tiskovinách (brožurách a letácích) na besedách a přednáškách. Předáním knih do knihoven byla publikace zpřístupněna cílové skupině seniorů v podobě čtenářů z celého Moravskoslezského kraje. Také zpětná vazba z Moravskoslezské vědecké knihovny uvádí četnost zapůjčení si knihy v moravskoslezských knihovnách a tím i její oblíbenost mezi čtenáři. Preventivních informace z projektu směrem k cílové skupině byly šířeny také prostřednictvím médií.

Přenositelnost do dalších lokalit

Vzhledem k licenčnímu ujednání s autory knihy je možné rozšíření projektu i do dalších lokalit (mimo Moravskoslezský kraj) toliko po předchozím ujednání a zajištění finančních prostředků pro dotisk knih přes Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Finanční náklady a zdroje financování

Projekt vznikl díky podpoře Moravskoslezského kraje ve výši 550 tisíc korun, což zahrnovalo veškeré náklady na knižní publikaci i doprovodný materiál.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left