Česko-polská spolupráce na projektu „Bezpečné kolo“

Města Český Těšín a Cieszyn realizují prostřednictvím Městské policie v Českém Těšíně a Strażi Miejskiej v Cieszynie projekt pod názvem „Bezpečné kolo“.

Projekt byl předložen do výzvy v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v max. výši 10 575,19 EUR byl doporučen dne 1. 3. 2018. Číslo projektu je CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001290.

Cílem projektu je rozvoj spolupráce, výměna a sdílení informací a dat, dále pak zkušeností mezi oběma městskými policiemi. Realizací projektu dojde k rozšíření přeshraničního partnerství, které bude založeno na sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů. Zároveň dojde k rozšíření povědomí široké veřejnosti o novém a efektivním prostředku prevence kriminality (označování jízdních kol) a o bezpečnostně-preventivních cyklistických akcích.

Vedoucím partnerem projektu se stalo město Český Těšín. Realizace projektu by měla skončit do 30. 9. 2018.

V rámci realizace projektu proběhlo 23.4.2018 školení městských policií z Českého Těšína a Straże Miejskiej z Cieszyna. Dále také okolních strażi miejskich a zástupců polské policie. Od května bude probíhat značení kol, o jejichž termínech a místech konání bude veřejnost informována prostřednictvím internetových stránek obou měst, místních tisků či Facebooku a Instagramu. Na závěr realizace bude uskutečněna závěrečná prezentace výstupů.

Doprovodnou aktivitou celého projektu budou taktéž preventivně-bezpečnostní akce se zaměřením na povinnou výbavu cyklistů, užívání bezpečnostních prvků, případně poskytování první pomoci apod.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Bezpečné kolo

Bezpečné kolo

Bezpečné kolo