Další krok ke schválení evropské verze české technické normy ČSN 73 4400

Sedm zemí vyslovilo závazek k participaci na projektu. Evropský normalizační výbor (CEN) připravuje ve spolupráci s pracovní skupinou ÚNMZ evropskou verzi české technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Česká republika je v otázce metodiky prevence kriminality o krok napřed před ostatními členskými státy EU.

Podrobnosti byly zveřejněny na webu MV ZDE

JUDr. Tomáš Koníček