Děti – neviditelné oběti domácího násilí

V pátek 19. června 2020 proběhla pracovní snídaně na téma Děti – neviditelné oběti domácího násilí. K diskuzi se sešli zástupci nestátních neziskových organizací věnujících se pomoci dětem žijícím v rodinách s výskytem domácího násilí, zástupci státní a veřejné správy a celou debatu řídila paní poslankyně Pavla Golasowská. Hlavním tématem bylo, jak pomoci nejen dětem, které se stanou obětí domácího násilí, ale i dětem, které nejsou jeho přímou obětí, ale jsou domácímu násilí probíhající mezi jeho blízkým přítomny. Světová zdravotnická organizace považuje každé dítě, které je přítomno násilí mezi jeho rodiči za dítě psychicky týrané. Tento názor Ministerstvo vnitra již několik let sdílí a pracuje na tom, jak zajistit takovým dětem pomoc. Součástí této snahy je velmi úzká spolupráce právě s nestátními neziskovými organizacemi věnujícími se tématu, jako je např. Centrum Locika, Spondea, Dětské krizové centrum a Asociace pracovníků intervenčních center. Součástí jsou i navrhované legislativní změny týkající zákona o Policii České republiky a zákona o sociálních službách, díky kterým by se tyto děti staly osobami ohroženými domácím násilím a dostalo by se jim pomoci díky systému nastavenému právě na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Staly by se tak v případech domácího násilí viditelnými. Velkým tématem k debatě byl i projekt Lociky a Spondey věnovaný vzniku Center pro děti ohrožené násilím v rodinách, která by se mohla rozšířit cestou sociální franšízy a byla by tak zajištěna pomoc dětem v celé republice. Všem takovým dětem by se dostala specializovaná pomoc a hlavně by se jim dostala včas.

 Cíle rozšíření pomoci pro děti ohrožené násilím v rodinách

  • Dostat k dětem pomoc v kratší době než dosud.
  • Pomoci zastavit násilí v rodině.
  • Snížit míru traumatu, které děti postihuje. V některých případech dítě čeká na pomoc až 6 let.
  • O násilí v rodinách a jeho dopadech na dětskou psychiku otevřeně mluvit ve veřejném prostoru. Cílem je odstranit vnímání násilí v blízkých vztazích jako trpěného a přehlíženého společenského  standardu. Zamezit, aby se z týraných stali týrající!

V přiloženém odkazu:

  • reportáž o domácím násilí, cca v 15,25 minutě
  • vystoupení vedoucí oddělení preventivních činností a dobrovolnictví OPK MV, Mgr. Bělohlávkové, cca v 17,50 minutě