Digitalizace & kyberprevence

V přímé návaznosti na #Den bezpečnějšího internetu, akce i témata digitalizace a kyberprevence, přicházíme s novými informacemi k oblastem digitalizace a kyberprevence ve školách.

Uvedené „kyber“oblasti, stejně tak jako prevence před kybernetickou kriminalitou ve školách, jdou společně ruku v ruce. Proto, aby byl proces digitalizace efektivní i udržitelný, nelze podceňovat již při zavádění a obnově technologií i principy kyberbezpečnosti i ochrany před kybernetickou kriminalitou.

Z tohoto důvodu upozorňujeme na aktuální možnosti podpory, které v oblasti digitalizace a kyberprevence v současné době nabízí sektor MŠMT.

Více podrobností k uvedenému tématu je možno nalézt zde:

Digitalizujeme školu 

Činnosti MŠMT v oblasti kyberprevence

Pro oblast kyberprevence  a ochranu před kybernetickou kriminalitou je potřebné vypíchnout tato 3 témata:

prevence a ochrana před digitální propastí tj. přístup k technologiím i pro zvlášť zranitelné skupiny dětí a žáků

digitální wellbeing – zdravý a vyvážený životní styl – tj. život v rovnováze – čas s technologiemi i bez nich, umět technologie smysluplně užívat a propojit s kyberbezpečností i kyberprevencí – zaměřeno na děti a jejich rodiče i pedagogy – podrobnosti k tématu zde:  Oblasti podpory wellbeingu

bezpečná školní ICT infrastruktura – kvalitně a kyberbezpečně zajistit technologie, infrastruktury i veškerá zařízení „v síti“ – ve škole – zaměřeno na ředitele, pedagogy i zřizovatele. Aktivně využívat technické normy i možnosti v uvedené oblasti. Stejně tak jako u fyzických auditů a užití technických norem ve školách, např.  ČSN 73 4400 , je potřebná i kvalitní a udržitelná kyberbezpečnostní politika, Edukační videa k bezpečné školní ICT  ke které nám může pomoci metodika Bezpečná školní ICT infrastruktura. Tato metodika by měla být pomocí při orientaci školní ICT infrastrukturou i nástrojem pro nastavení kvalitní politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a prevence před kybernetickou kriminalitou ve školách. Tato příručka navazuje na sérii výukových videí, která připravil tým odborníků složený ze zástupců Ministerstva vnitra, Národního pedagogického institutu a projektu E-Bezpečí. Poselstvím této příručky je zajištění bezpečné školní ICT infrastruktury, která bude odolná, efektivní i obranyschopná, v případě kybernetického rizika či hrozby. Ideální by tedy bylo využívat tuto metodiku právě ve spojitosti s audiovizuální sérií videí, doplněnou o vzdělávání (výklad) odborníka.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová