Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba pod Ministerstvem vnitra

 

Ministerstvo vnitra má již od roku 2002 gesci za zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a
od roku 2016 má gesci za celou oblast podpory dobrovolnictví v České republice. V současné situaci, kdy pomoc dobrovolníků je nejen žádanou, ale i důležitou součástí života, kdy dobrovolníci mají jako jedni z mála výjimku ze všeobecného zákazu vycházení, se tato služba stává nepostradatelnou. Dobrovolníci pomáhají starším občanům donášet jídlo, šijí roušky, pomáhají s hlídáním dětí apod.

Ministerstvo vnitra podporuje stovky nestátních neziskových organizací, které nejčastěji organizují pomoc dobrovolníků ve všech oblastech života., např. sociální, zdravotní, kulturní, nebo pomoci při mimořádných událostech. Právě ta poslední oblast pomoci dobrovolníků při mimořádných událostech je přímo propojena díky tzv. panelu se složkami Integrovaného záchranného systému, především pak s Hasičským záchranným sborem.

Pokud hledáte dobrovolníky, anebo chcete dobrovolnickou pomoc nabídnout, obracejte se přímo na humanitární nestátní neziskové organizace, ale i na další organizace, které jsou prověřené, spolehlivé. Jejich seznam, včetně oblastí pomoci a kontaktů, naleznete  ZDE