Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Domácnost je místem bezpečí, které je třeba zachovat

Publikováno dne: 15. 4. 2020

Mezi devastující důsledky pandemie koronaviru patří mj. existující podmínky strukturálního násilí. Tyto podmínky byly i před pandemií, ale ani tak je nemůžeme tolerovat jako „normální“.

Katastrofy obecně narušují prostředí rodin a zvyšují jejich zranitelnost vůči domácímu násilí. Lidé izolovaní např. v důsledku karantény nebo nouzového stavu mají pocit, že nemají kontrolu nad svým životem. Pravidelná práce, vzdělávání, cvičení, zábava a socializace jsou narušeny.

Když se lidé cítí bezmocní v jedné oblasti svého života, často se snaží získat větší moc nad tou oblastí, kterou ještě mohou ovládat. To je obzvláště nebezpečné v situacích domácího násilí, protože domácí zneužívání je ve svém jádru snahou jednoho partnera ovládnout a nastolit psychologickou, emoční, fyzickou a sexuální kontrolu nad druhým partnerem.

Dokonce i ti nejzdravější lidé mají problémy s dlouhodobou izolací. Mnoho násilníků nemá emocionální zdroje a schopnosti zvládat tento tlak.

Dalším aspektem pandemie koronaviru je také zvýšená obava o zdraví, která se projevuje tím, že násilníci nechtějí, a to i za cenu fyzického násilí, aby oběť opustila dům či byt, protože by mohli také onemocnět.

Rodina, která by měla představovat bezpečné útočiště pro její členy, se začíná měnit, zlost a agresivita násilné osoby narůstá přímo úměrně strachu a obavám oběti. Tuto eskalaci sledují děti a nerozumí jí. Jsou nejenom nejvíce zasaženy domácí situací, protože ničemu nerozumí, ale takový model rodiny si poté přenášejí do svého vlastního budoucího dospělého života.

Ti, kdo se dopouští domácího násilí a jsou ochotni se problému postavit tváří v tvář, by se měli obrátit na kteroukoliv organizaci, která se věnuje práci s osobami, které nezvládají nebo u nichž se hromadí agrese ve vztazích. Seznam organizací, které Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, v rámci prevence domácího a genderově podmíněného násilí podporuje dotačním programem, naleznete na:
https://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
a kontakty na další pomáhající organizace na:
https://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx

článek byl uveřejněn také na webu MV ZDE

zdroj: OPK

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left