Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Domovníci–preventisté se spolu s asistenty prevence kriminality podílejí na bezpečnosti a veřejném pořádku

Publikováno dne: 30. 11. 2013

Sedmnáct domovníků–preventistů se v rámci Programu prevence kriminality 2013 dotovaného z finančních prostředků MV ČR výrazně podílelo na zvyšování pocitu bezpečí, pořádku, dodržování zákonných norem a pravidel chování ve vybraných lokalitách ve městech Rotava, Obrnice, Břeclav, Orlová a Frýdku -Místku. Domovníci vedou v součinnosti
s asistenty vedou ostatní nájemníky k dodržování ustanovení domovního řádu, žádoucích vztahů ke jejich okolí
a garantují triádu situační prevence kriminality: bezpečný občan a jeho zázemí (byt, dům) a bezpečná lokalita.

V závěru prosincových dnů 2013 bude činnost domovníků i asistentů vyhodnocena a získané poznatky budou využity
v rámci dalších měst. V nich pak zastupitelé rozšíří řady zaměstnanců města o občany zvláště ze sociálně vyloučených lokalit s osobní místní znalostí, bydlících v městských domech, ve kterých se nedaří dodržovat stanovená pravidla chránící majetek města.

Garantem projektů Domovník – preventista a Asistent prevence kriminality je ve všech případech městská policie, která prostřednictvím vybraného strážníka, zpravidla „územáře“, řídí a vede k naplňování stanovených cílů obě nově ustanovené složky situační prevence.

O konkrétní poznatky a dosažené úspěchy v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a součinnosti s ostatními subjekty prevence kriminality ve svých městech se v závěru tohoto kalendářního roku vzájemně podělili domovníci
z Orlové, asistenti prevence kriminality z Frýdku–Místku za aktivní účasti starosty města Orlová, manažerů prevence kriminality z Orlové a Frýdku–Místku, zástupců Magistrátu města Ostravy, kteří budou projekt Domovník realizovat již začátkem nového roku.

Výraznou předností tohoto setkání bylo hledání alternujících pohledů na jevy související se základním tématem: jak efektivně přispět k nastolení žádoucích změn; získat spoluobčany, aby se zapojili do projektu prevence Bezpečné město, nastartovat tak nové možnosti v rámci vzájemných vztahů a každodenní komunikaci s cílem překonat lhostejnost, nezájem a především získat širokou základnu podpory na cestě změn.

Osobně za největší přínos setkání vnímám jednoznačné potvrzení optimistického závěru, že lze úspěšně systematicky pracovat s cílovou skupinou, která je často s despektem označována a vnímána jako problémová, nepřizpůsobivá či sociálně vyloučená a jako celek nezměnitelná. Další info najdete zde.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left