Domovník – preventista – nastavení kvalifikačních standardů

Setkání zahájil přivítáním účastníků věcný gestor projektu JUDr. Tomáš Koníček, který dále představil program školícího dne a zástupce CMZS. Za CMZS se školení ujal p. T. Pospíšil, cechmistr CMZS ČR, a p. D. Šimandl, zabývající se zabezpečením a montáží bezpečnostních systémů.

Dopolední program setkání byl věnován samotnému školení Domovníků – preventistů v oblasti zámkových systémů, odpoledne pak následovala prezentace P. Pospíšila, ve které účastníkům setkání představil „Portál sousedé“ a prezentace týkající se údržby bytového fondu. Program akce byl následně zakončen prohlídkou prostor Muzea Policie ČR.

Pro práci Domovníků – preventistů jsou základní dovednosti týkající se údržby a oprav zámkových systémů zcela klíčové. Školitelé kombinovanou formou přednášek, videí, diskuse a praktických ukázek Domovníkům – preventistům představili jednotlivé typy zámkových systémů a jejich montáž.

Následoval výklad věnující se rozlišování jednotlivých bezpečnostních zón bytových domů (dveře, chodby, spol. prostory…), které se zabezpečují podle tzv. bezpečnostních tříd. Dle bezpečnostních tříd se pak rozlišuje odolnost systémů vůči překonání. Školitelé v průběhu výkladu Domovníkům – preventistům také představili aplikaci „Zabezpečte se“, která je užitečným pomocníkem při orientaci v problematice zámkového zabezpečení (zdarma ke stažení). Domovníci – preventisté se rovněž dozvěděli o druzích ochrany klíče, tzv. aktivní a pasivní. V rámci školení dále následovalo srovnání bezpečnosti čipových systémů s mechanickými, instruktáž k zámkovým mechanickým systémům pomocí videa – kování, metoda SAPING, montáž cylindrických vložek, kamerové systémy, magnetické přídrže apod. Pomocí fotodokumentace pak školitelé CMZS ukázali účastníkům školení různá zabezpečení dveří. Dopolední část programu byla zakončena prezentací k metodám otevírání zabouchnutých dveří a praktickou ukázkou vytažení zalomeného klíče.

Ve druhé (odpolední) části programu proběhla prezentace představující Domovníkům – preventistům „Portál sousedé“. Jde o portál sdružující členy Cechu, lze do něj registrovat nové uživatele a v praxi usnadňuje správu objektů. Portál slouží ke komunikaci a řešení potřeb při soužití a užívání bytových domů, např. namísto domovních schůzí. Bytový dům lze v portálu zaregistrovat a vytvořit jeho komunitu (pozvat jeho obyvatele). Portál slouží dále jako zdroj informací a kontaktů, pořádá odborné semináře, lze přijímat jeho pravidelné Newslettery a vydává odborný magazín.

Program přednášek zakončila prezentace k údržbě bytového fondu, kterou její autor soustředil zejména na téma trvalého odstranění vlhkosti v nemovitostech. Při výskytu vlhkosti ve zdech objektů je zcela klíčové zaměřit se na její zdroj, následky neřešené vlhkosti, vliv na náklady na vytápění atp.

Možná řešení při výskytu vlhkosti v objektech bytových domů jsou pak:

  • Podřezání vlhkých zdí
  • Chemické injektáže
  • Elektro – fyzikální systém Dryout (tzv. metoda odvlhčení)

Odpolední program pak pokračoval prohlídkou prostor Muzea Policie ČR, kde se účastníci setkání dozvěděli zajímavé informace o historii Policie a o postupech při odhalování, vyšetřování a prevencí trestné činnosti.

Naplánováno Domovník – preventista Novinky