Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Doporučení k prevenci před kybernetickou kriminalitou v souvislosti s aktuálním děním v Evropě

Publikováno dne: 1. 3. 2022

Prevence kybernetické kriminality je i v souvislosti s aktuální vyhrocenou situací v Evropě velmi důležitá. Je potřebné být  VŽDY obezřetný.  Je to samozřejmě potřebné každý den, v práci i v každodenním osobním životě.

V aktuálních, potencionálně rizikových či krizových situacích je potřebné používat nástroje prevence a bezpečnosti o to více. Důležité je ale VŽDY zachovat klid i na internetu a v kyberprostoru, jednat s rozvahou  a nepodlehnout vyhroceným situacím, tlaku či aktuálním emocím. Tohoto negativního rozpoložení  velmi často také mohou pachatelé kybernetické kriminality a sociální inženýři chtít zneužít. Nepodceňujme, prosím, prevenci, bezpečnost  a ochranu před riziky i před možnou vzrůstající kybernetickou kriminalitou a vzrůstající agresi i násilí v kyberprostoru.

Svým přístupem posilujeme vlastní kyberbezpečnost.

Pozor tedy s ohledem na aktuální komplikovanou a někdy i méně přehlednou situaci  zvláště na kyberútoky ve všech formách i podobách www.policie.cz.

Pozor také na sociální inženýrství. Týká se to nejen institucí a organizací ale nás všech!

Pozor na to, co je neznámé či nedůvěryhodné: telefonáty, e-maily, spamy, reklamy, weby, řetězové zprávy, informace na sociálních sítích.

Prostě a jednoduše pozor na "online" nedůvěryhodné/neověřené/neověřitelné "informace, zdroje, data, zprávy či autority. "

Přestože varování i doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost www.nukib.cz  se vztahuje prvořadě na organizace, instituce i další subjekty, které jsou přímou součástí takzvané kritické informační infrastruktury, uvedené doporučení je možno využít v každém informačním systému a infrastruktuře, samozřejmě s přizpůsobením možnosti Vaší instituce a organizace.

Dále je také nutné být obezřetný a dávat pozor na dezinformace a dezinformační weby -  www.nic.cz, na nichž by také mohlo docházet ke zvyšující se kyberagresi a šíření nenávisti či páchání jiné trestné činnosti za použití ICT technologií.

Prevencí před kybernetickou kriminalitou je tedy ověřit zabezpečení a aktualizaci  všech technologií, které využíváte, jak pro práci tak i mimo ni a také být obezřetný k informacím, které se k Vám dostávají, ale i k těm, které pak šíříme. Je potřebné hledat ověřitelné zdroje a hledat objektivitu i  relevanci uvedených dat i informací.

 Buďme tedy prosím i v dnešních dnech pozorní a dávejme důraz na prevenci a bezpečnost.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left