Druhý workshop projektu Mapy budoucnosti

 

Ve dnech 10. – 11. června 2015 proběhl druhý workshop k projektu Mapy budoucnosti.

Program workshopu

Témata diskuse

Přehled popisovaných zemí v rámci workshopu

Organizační informace

MB Workshop II- Sborník příspěvků

 

Prezentace jednotlivých přednášejících:

 

Radek Fujak a Jiří Ševčík, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Kriminalita v 21. století a její řešení s využitím analytických metod” ke stažení zde.

 

Friedrich Steiner, Head of Crime Analysis Unit Styria, Landespoliziedirektion Steiermark a Philip Glasner – GIS specialist, University of Viena

Zkušenosti v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality u policie v Rakousku” ke stažení zde a zde.

 

Spencer Chainey – Director of GIS, University College London

Predikce a role analýz v práci policie jako rámec pro efektivní cílení prostředků” ke stažení zde.

 

Jiří Horák, VŠB-TU Ostrava a Bronislava Horáková, Intergfaph CS

Analýzy kriminality v rámci projektu Geoinformatika jako nástroj pro podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu” ke stažení zde.

 

Lubor Hruška, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. a Jana Menšíková, Ministerstvo vnitra ČR

Možnosti čerpání dotací z fondu EU v rámci programového období 2014 – 2020 v souvislosti s dalším využitím postupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS” ke stažení zde a zde.

 

Vojtěch Bravenec, GIS specialista Policejního prezidia ČR

Aktuální stav v Policii ČR, její aktivity v mapování kriminality” ke stažení zde.

 

Jiří Fejfar, vedoucí ÚO Kolín, KŘ Středočeského kraje a Viktor Prokeš, ředitel Městské policie Kolín

Praktické zkušenosti s využitím prediktivních nástrojů a map kriminality ve městě Kolín” ke stažení zde.

 

Videa z workshopu:

1.

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph. D, ředitel společnosti ACCENDO

 

2.

plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph. D., MBA, ředitel služby pořádkové policie, P ČR

 

3.

JUDr. Michal Barbořík, Odborný garant projektu, vedoucí oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv odboru bezpečností politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra

 

4.

Ing. Radek Fujak, bezpečnostní ředitel vědecko-výzkumné agentury

Ing. Jiří Ševčík, Expert v oblasti GIS, prostorových analýz ACCENDO

 

5.

Friedrich Steiner, Head of Crime Analysis Unit Styria

Philip Gasner, specialissta GIS, The university of Salzburg

6.

Spencer Chainey, Director of Geographical Information Science

7.

Spencer Chainey, Director of Geographical Information Science

8.

Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, vysokoškolský pedagok VŠB – TU Ostrava, Institut Geoinformatiky

9.

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph. D, ředitel společnosti ACCENDO

Mgr. Jana Menšíková, vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí MV ČR

10.

pplk. Ing. Vojtěch Bravenec, atnéh GIS specialista POlicejního prezidia ČR

11.

plk. Mgr. Jiří Fejfar, vedoucí územního odboru Kolín, KŘ P středočeského kraje