E-learningový kurz „Bezpečně v kyber!“

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro Vás připravil e-learningový kurz z oblasti základů rizikového chování na internetu: „Bezpečně v kyber!“

V uvedeném kurzu budete mít možnost seznámit se blíže s tématy: rizikového chování na internetu, závislostního chování na internetu, sextingu, kybergroomingu, kyberstalkingu, kyberšikany i agrese na internetu.

Velmi oceníme, pokud nám po průchodu tímto on-line kurzem podáte Vaši zpětnou vazbu, kterou použijeme pro vylepšení kurzu v některé z jeho dalších aktualizací.

Kurz je určen pro:

  • pracovníky v oblasti prevence napříč systémem
  • školní metodiky prevence
  • všechny liniové pracovníky – pedagogické i nepedagogické profese

Parametry kurzu:

  • 7 okruhů – každý zaměřen na jinou oblast rizikového chování v kyberprostoru.
  • 100 slov – každý studijní text se snažíme dostat do pouhých 100 slov. Téměř zde nenarazíte na žádné složité technické termíny.
  • 120 minut – tolik času zabere zvládnout celý náš kurz při jeho pečlivém prostudování. Není tak problém jej zvládnout celý najednou.
  • 1 test – na konci kurzu Vás čeká finální test, ve kterém si prověříte Vámi nabyté znalosti.

Obsah online kurzu má pevnou strukturu a skládá se ze 7 okruhů. Každý okruh je poté vnitřně rozčleněn do dílčích témat, uvedených krátkým příběhem z praxe. Poté následuje hlavní studijní obsah, jehož části definují daný tematický okruh. Dílčí témata se také věnují možnostem prevence, případně i přesahu rizikového chování. Otázky, které v daném tématu vyvstávají, jsme se pokusili pokrýt a zodpovědět v části FAQ (často kladené otázky). Na konci každé kapitoly najdete krátké cvičení, kde si můžete danou oblast zopakovat.. Pokud vás dané téma zaujme, na konci každé kapitoly naleznete sbírku rozšiřujících vzdělávacích materiálů, vhodných k prohloubení znalostí. V tomto online kurzu jsou k dispozici také cvičení a rozšiřující materiály.
Závěrečný test staví na znalostech hlavních studijních textů a často kladených otázek (FAQ). V testu nenajdete nic, co není přímo uvedeno v tomto kurzu. Po absolvování závěrečného testu získáte certifikát, který slouží jako osvědčení o absolvování.

Na uvedeném odkazu vyplňte registrační formulář, poté budete do kurzu přes NÚKIB zaregistrováni. V současnosti probíhá import uživatelů do kurzu jednou týdně tj. vždy v pondělí. Po tomto importu do kurzu přijde uvítací e-mail s dalšími instrukcemi pro přihlášení i pro celkový průchod kurzem. Přímo v kurzu pak čeká průvodce e-kurzem.

Přihlášení: ZDE