Festival bezpečného internetu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pořádá v průběhu měsíce října „Festival bezpečného internetu“.
„Festival bezpečného internetu“ se skládá z několika odborných konferencí, které se uskuteční v Praze 2. – 3. října, v
Karlových Varech 15. – 16. října a v Olomouci 21. října. Akce proběhnou v rámci Evropského měsíce kybernetické
bezpečnosti. Zájemci se mohou registrovat na jednotlivá setkání, jejichž společným cílem je umožnit vzájemnou
výměnu zkušeností, diskuzi nad tématy spojenými s on-line bezpečností a sdílení praktických řešení.
Hlavními organizátory jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), sdružení CZ.NIC a
CESNET, Vysoká škola AMBIS, a.s., a karlovarský spolek you connected.
„Festival bezpečného internetu“ je zcela nový projekt, který má podporovat informovanost o problematice
kybernetické bezpečnosti a ochrany těch, kteří patří v kyberprostoru k nejzranitelnějším – děti, dospívající a senioři.
Každý přihlášený zájemce má možnost si vybrat akci, která mu bude programem a zaměřením nejvíce vyhovovat.
Celkem je připraveno šest setkání ve třech městech.
Festival odstartuje v Praze, kde bude probíhat 2. a 3. října. Nad prvním dnem převzalo odborně a organizačně záštitu
sdružení CESNET. Konference je určena především pracovníkům bezpečnostních týmů, osobám věnujícím se
problematice práva, informačních technologií a bezpečnosti a také vysokoškolským pedagogům. Setkání se zaměří na
vzájemnou propojenost dvou světů – práva a technologií.
Organizace druhého dne se ujalo sdružení CZ.NIC, správce české národní domény a mimo jiného také provozovatel
Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ. Hlavním tématem dne bude on-line bezpečnost koncových uživatelů.
Program tedy bude určen nejen široké veřejnosti, ale také školám a pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům veřejné správy, preventistům nebo studentům vysokých škol. Cílem tohoto dne je upozornit návštěvníky na to, aby
dbali o svou on-line bezpečnost a byli si vědomí toho, co je může na Internetu ohrozit a jak postupovat, pokud se
stanou obětmi.
Následně se festival přesune do Karlových Varů, kde se bude konat 15. – 16. října pod záštitou hejtmanky
Karlovarského kraje. Poslední akce se bude konat v Olomouci 21. října. Do těchto měst jsou zváni pedagogové
mateřských, základních a středních škol, dále metodici prevence a studenti pedagogických fakult a konečně také
policisté obvodních oddělení Policie ČR. Zatímco pedagogové se seznámí s celou řadou preventivních a osvětových
aktivit a naučí se s nimi pracovat ve výuce, policisté se zaměří na správné postupy při řešení trestných činů v
kyberprostoru. Chybět nebudou ani praktické ukázky. Programy pro pedagogy i policisty obohatí nejen přední
uznávaní odborníci, ale i speciální hosté, mezi nimiž nebude chybět například zástupce americké Federal Bureau of
Investigation (FBI) nebo dokumentarista Vít Klusák. Programy avizovaných konferencí pro vás připravuje NÚKIB ve
spolupráci se spolkem you connected, který se již několik let věnuje vzdělávacím a osvětovým aktivitám, jejichž cílem
je ochránit veřejnost v online prostředí a naučit ji bezpečnému chování.
Na všechny konference je nutné se přihlásit. Registrační formuláře a další informace spojené s Festivalem bezpečného
internetu jsou k dispozici na webových stránkách http://www.konfest.cz. Vstupy na všechny konference jsou zdarma.