Galerie vzdělávacích materiálů – NÚKIB

Rozcestníky

Existuje celá řada organizací, které se ve své činnosti zabývají osvětou a vzděláváním v oblasti kybernetické bezpečnosti. Výstupy své práce šíří tyto organizace zpravidla prostřednictvím internetu, který je kvůli tomu přehlcený. Pro běžného uživatele tedy může být obtížné zorientovat se v množství materiálů, které jsou k dispozici. Často také vyvstává otázka – který materiál je vlastně kvalitní, čemu věnovat pozornost? Právě z toho důvodu vznikly na stránkách NÚKIB „Rozcestníky“, jejichž cílem není shrnout všechny dostupné materiály, ale poukázat na ty, které jsou kvalitní. Aby mohly tyto rozcestníky vzniknout, bylo nutné existující materiály roztřídit podle nějakého klíče a zaměřit je na to, která témata mohou být pro dané cílové skupiny důležitá.

Podrobnosti najdete v tomto odkazu: ZDE