Kamerové systémy ve 21. století – inteligentní a analytické funkce

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra pořádá v úterý 22. března 2022   odborný seminář „Kamerové systémy ve 21. století –  inteligentní a analytické funkce“.

Seminář se zaměří  na aktuální trendy v oblasti městských kamerových dohlížecích systému, jejich přínos pro bezpečnost a prevenci kriminality, technické možnosti k zefektivnění fungování kamerových systémů,  jak vhodně vybírat dodavatele, na co se zaměřit při instalaci nových kamer apod.

Další podrobnosti včetně informace o způsobu přihlašováni, programu atd. jsou v pozvánce –  Pozvánka

informuje redakce OPK a Milan Fára

Naplánováno Novinky