KDO s KOHO

Název projektu: KDO s KOHO
Realizátor: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Období realizace projektu: od roku 2015
Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj
Oblast preventivní činnosti: majetková kriminalita
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/kdo-s-koho-261570.aspx
Kontaktní osoba: Oddělení tisku a prevence, Krajské ředitelství policie Moravskoslezkého kraje, e-mail: [email protected], tel.: 974 721 207

 

Popis projektu

KDO s KOHO je preventivně informační kampaň k prevenci majetkové kriminality, která si klade za cíl apelovat na širokou veřejnost, aby dbala základních zásad bezpečného chování při nakupování.

Zaměřuje se na dva nejčastější způsoby krádeží:
– věci ponechané v nákupním vozíku (kabelka, peněženka, taška)
– věci ponechané ve vozidle, v prostoru řidiče či spolujezdce, v době, kdy zákazník ukládá nákup do kufru svého vozidla.

Kampaň se snaží grafickým vyobrazením na tiskovinách typu plakáty a letáky upozornit na tyto rizikové situace. Fotografie na tiskovinách zachycují pachatele a poškozeného v rizikovém momentu. Touto cestou ukazuje, kterým situacím se má zákazník vyvarovat, aby se nestal obětí krádeže. Součástí plakátů jsou základní zásady bezpečného nakupování. Fotografie na letáku doprovází geneze vyobrazených skutků v textové podobě.

K dosažení cílů slouží rovněž videoklip a tři audio spoty, které jsou zaměřeny na tři cílové skupiny zákazníků (matka nakupující dárky, senioři a otec nakupující ve stresu po cestě z práce) upozorňující na rizikové situace při nakupování a vykládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla.

Konkrétní realizace projektu pak probíhá v předvánočním období v různých obchodních centrech v rámci Moravskoslezského kraje. Policisté ve vnitřních prostorách v mobilním preventivním stánku upozorňují nakupující formou videoklipu s autentickými záběry z průmyslových kamer a informačních tiskovin na možná rizika krádeží. U stánku policisté komunikují se zákazníky o bezpečném nakupování.

Projekt byl v roce 2015 zahájen 24. listopadu, symbolicky měsíc před Štědrým dnem, tedy v období, ve kterém zákazníci navštěvují obchodní domy ve stresu a s vyšším finančním obnosem, jelikož mají starosti s přípravami domácností na Vánoce, nakupováním dárků apod. Realizován byl v období jednoho měsíce – do Vánoc. Kampaň je víceletá a předpokládá se i její pokračování v budoucnosti. Jelikož ke kapesním krádežím dochází celoročně, je možné ji realizovat i v jiném ročním období než v prosinci před svátky.

 

Partneři projektu

Magistrát města Ostravy – v roce 2015 spolufinancoval část plakátů a informačních letáků distribuovaných zákazníkům nákupních center na území města Ostravy.

Obchodní domy, hypermarkety na území Moravskoslezského kraje – u těchto subjektů probíhá samotná realizace kampaně. Poskytují prostory pro umístění preventivního stánku, na nákupní ploše zajišťují přehrávání audio spotů ke kampani.

 

Vyhodnocení projektu

Hodnocení kampaně je získáváno zpětnou vazbou od spolupracujících subjektů a oslovených zákazníků přímo při realizaci kampaně. Oslovení občané hodnotili naše preventivní aktivity v rámci kampaně kladně při osobních rozhovorech s jednotlivými policisty – preventisty. Uváděli sami své zkušenosti nebo zkušenosti blízkých a poukazovali na potřebu lidem připomínat základy bezpečného chování. Zástupci spolupracujících obchodních domů přítomnost policistů ve svých prostorách vítali z důvodu preventivního působení jak na samotné zákazníky, tak potencionální pachatele. Pozitivní ohlasy jsme u kampaně zaznamenali i ze strany médií. Novináři se účastnili nejen úvodního tiskového brífinku při zahájení kampaně, ale také několika realizací v obchodních domech a preventivní aktivity hodnotili jako prospěšné.

Pro zpětné hodnocení nelze uvést statistická čísla, co se týče dopadů na jednotlivé situace, na které kampaň reaguje, jelikož tyto nejsou uváděny v interních statistikách. V těchto bývá například uvedena krádež, ovšem není zde specifikována krádež z nákupních vozíků.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Jelikož kampaň reaguje na bezpečnostní problém, který se vyskytuje celorepublikově, jeho přenositelnost do dalších lokalit je možná a žádoucí.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Finanční náklady na kampaň jsou hrazeny z finančních prostředků vyčleněných pro prevenci kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje