Konference dobré praxe 2018

13. listopadu 2018 se v prostorách Ministerstva vnitra ČR uskuteční Konference dobré praxe se zvláštním zaměřením na prevenci recidivy a community policing.

Mezi přednášejícími vystoupí domácí i zahraniční experti v oblasti prevence kriminality i realizátoři úspěšných preventivních projektů, zástupci mezinárodních institucí, ministerstev, policie, krajů a obcí, příp. nestátních neziskových organizací. Konferenci pořádá Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Probační a mediační službou.

Na konferenci budou rovněž vyhlášeny a představeny nejúspěšnější projekty v rámci Ceny prevence kriminality na místní úrovni 2018 (téma: prevence recidivy) a národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2018 (téma: community policing).

Účastníci konference se mohou zúčastnit také doprovodné exkurze 12. listopadu 2018. Vybrat si lze mezi návštěvou Otevřené věznice v Jiřicích (doprava bude zajištěna) nebo Muzea Policie ČR v Praze. Exkurze se budou konat v odpoledních hodinách cca mezi 14. – 16. hodinou.

Přihlášky je možné zasílat do 2. listopadu 2018 pomocí formuláře na adresu [email protected]. Počet míst na konferenci i obě exkurze je vzhledem k limitované kapacitě omezen, tak neváhejte a přihlašujte se co nejdříve. Konečná podoba programu včetně všech jmen vystupujících a přesného časového harmonogramu bude přihlášeným zaslána po ukončení přihlášek.

Případné dotazy můžete směřovat na Bc. Lucii Měřínskou z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, tel. 974 832 042, e-mail: [email protected].