Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Konference Zranitelnost dětské duše, podpora duševního zdraví, posilování odolnosti a hledání cest k prevenci rizikového chování

Publikováno dne: 21. 2. 2024

Dne 20. března 2024, 9.00 – 16.00 hod., na Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7

PROGRAM

9.00 – 12.00    dopolední část programu

PhDr. Štěpán Vymětal, psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení – Systém psychosociální pomoci po události, strategie pro dlouhodobou reakci, psychosociální pomoc a posilování odolnosti jedinců, rodin, komunit a veřejnosti

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c., forenzní psycholožka a soudní znalkyně – Děti ohrožené a ohrožující (Je psychické trauma rizikovým faktorem extrémní agrese?)

PhDr. Jana Procházková, klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagožka, soudní znalkyně – Patologie rodiny a patologické projevy dětí

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 16.00   odpolední část programu

Bc. Petra Wünschová, zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA – Včasná pomoc a mezioborová spolupráce

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Odbor centrální analytiky, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR; Vysoká škola AMBIS – Aktivní útočník ve školním prostředí

Mgr. Josef Petr, Liga otevřených mužů – Možnosti práce s osobou, která nezvládá vztek v mezilidských vztazích

Změna programu vyhrazena (aktualizováno 14. 3. 2024)

Konference je určena pro pracovníky Policie ČR se zaměřením na „mládež“, policejní preventisty s koordinátory prevence krajských úřadů, pracovníky školských odborů krajských úřadů, OSPOD a další, věnující se práce s dětmi.

Kapacita konferenční místnosti je již naplněna, není možné se dále přihlašovat.

Realizováno v rámci projektu Norských fondů Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left