KYBER CENA ROKU

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. za podpory Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti (AFCEA) a řady dalších partnerů zahájilo první ročník projektu / soutěže KYBER CENA ROKU.

Práci těch nejlepších osobností, organizací, projektů, učitelů a studentů v oblasti  kybernetické bezpečnosti je nezbytné ocenit a propagovat. Dobré příklady budou  nejen inspirovat a motivovat následovníky, ale i šířit osvětu o důležitosti kybernetické bezpečnosti a tím posilovat odolnost naší společnosti.

Od 1. května do 30. června 2023 probíhá nominační období, kde je možné nominovat Vaše kandidáty v kategoriích:

  1. KYBER ORGANIZACE ROKU – Zodpovědná organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  2. KYBER MANAŽER ROKU – Manažer(ka) podílející se nebo podporující důležité / významné projekty v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  3. KYBER PROJEKT ROKU – Výjimečný projekt podporující osvětu a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  4. KYBER TALENT ROKU – Student(ka) s vynikajícími výsledky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti nebo úspěšný účastník některého z ročníku Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti.
  5. KYBER UČITEL ROKU – Učitel(ka) aktivně se podílející na zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti.

Další podrobnosti k soutěži KYBER CENA ROKU – Oficiální web soutěže

informuje redakce OPK MV a Petr Klíma