# Kyber&prevence se vyplatí!

S novým rokem 2022 přicházejí jednak i nové výzvy, ale také i „nové“ hrozby.

V oblasti kybernetické kriminality se při výhledu kyber-prevence nedá ani v roce 2022 očekávat, i s ohledem na potřebu rostoucí digitalizace společnosti – jako žádoucího celospolečenského jevu, že kyberrizika a kyberhrozby budou nyní  ubývat.

Dopadem, i v důsledku takového setrvalého nárůstu, je potřebné naopak hovořit o dlouhodobém zvyšování kyberkriminality a nedá se tedy ani očekávat snižování iniciativy, pokusů a snah pachatelů – kyberhackerů, kyberpredátorů, agresorů. Obecně se tedy v současné predikci vývoje nedá mluvit o možném snižování celospolečensky nežádoucího kyberjednání, fenoménů a jevů.

Prevencí je „být dobře připraven.“ Kyberprostor se týká nás všech bez výjimky!

Co se týče konkrétních rizik a hrozeb, abychom se neustále netočili v začarovaném a bludném kruhu vlka a beránka / pachatele a oběti..

Dávejme tedy i v tomto roce, prosím, důraz (+) a pozor (-) hlavně na tyto dlouhodobě řešené oblasti:

 • v pracovním životě i procesu u dospělých i seniorů:

Podporujme:

+ kvalitní technické zabezpečení infrastruktur, sítí, e-mailových schránek i prohlížečů, e-programů Kyberneticke-incindety_2021-11 (nukib.cz)

– oblast internetu věcí

– obecně zabezpečení všech informačních technologií i mobilních a komunikačních zařízení (pozor na zabezpečení software a přístupové cesty pro malware, ransomware, další aktuální zranitelnosti)

vzdělávání, prevenci, osvětu, inovace a aktuální dění v kyberprostoru včetně právního vědomí

 • s přesahem a obezřetností do osobního života..

Pozor na:

 • zneužívání uživatelů – NÁS – a to zvláště technikami sociálního inženýrství, „kyber“ podvody, phishingy, vishingy, bílé koně …
 • zdánlivě výhodné internetové nabídky i lákadla Pozor, senioři jsou v ohrožení! – Policie České republiky
 • poukázky
 • podvodné e-shopy – nákupy i prodej Startuje videoseriál Prevíti na síti – E-Bezpečí (e-bezpeci.cz)
 • obchodování s kryptoměnami – článek na webu Policie ČR
 • Internetový prodej  narkotik a další protiprávní jednání
 • pornografii
 • krádeže identity
 • falešné a nové „přátele“ na seznamkách a sociálních sítích, platformách i aplikacích
 • pyramidové hry, soutěže, seznamky
 • sexting, stalking, kybergrooming, kybernetickou agresi, vydírání, nejrůznější rizikové jevy na internetu a projevy šikany
 • podvodné výzvy na sociálních sítích či v online hrách
 • výherní balíčky také nejen v online hrách
 • dezinformace, fake news a konspirační teorie

S internetovými podvody i takzvanými kyberšmejdy se samozřejmě můžeme bohužel setkat celoročně i každodenně.

Ale obzvláště v ekonomicky výhodných obdobích, kterým může být právě i období povánočních výprodejů či pořizování „nových“ technologií, věcí produktů, novinek i zaručených služeb všeho druhu. Proto je nutné opětovně upozornit i upozorňovat na to, že každý počátek roku  může být opět „zvýšeně rizikovým obdobím.“ Konkrétně u kyberprodejců a kyberšmejdů se může jednat například o lákadla v podobě nových neověřených technologií, zázračných zařízení či kůr a medikamentů, nejen léčebných, ale i různých usnadňujících a výhodných nabídek či výzev, poukazů apod.

Doporučujeme být obezřetní i při zprostředkovávání nákupů a služeb online cestou i třeba prostřednictvím telefonátů. Pozor na ty podvodné. Kyberzločinec prostě nespí!

Aby prevence byla kvalitní, je potřebné aktuálně zjišťovat, v čem by dané riziko mohlo být…

V současné době se  neustále opakují podvodné techniky tzv. romance scammerů – americký voják, lékař, herec, ruská herečka… článek pro ilustraci

Obecně je potřebné dávat pozor na sdílení všech dat i informací „neveřejné“ povahy – k účtům, profilům, na účtech, profilech na sociálních sítích – jedná se nejen o hesla, PINy, autorizační a přístupové kódy, ale i o sdílení fotografií, obsahů videí, u kterých nechceme, aby je někdo viděl i sdílel dál. Stejně tak statusů, u kterých si nepřejeme, aby se staly věcí veřejnou.

Na internetu velmi platí zlaté pravidlo, že čím méně jsme zde sdílní z oblasti soukromé a sdílíme, tím lépe.

U dětí a i dalších zvlášť zranitelných skupin:

je také potřebné i v tomto roce sledovat, co na internetu dělají a kde a jak bezpečně se zde pohybují!

 • kolik hodin tráví na všech digitálních technologiích
 • jakým způsobem tento čas zde tráví
 • co využívají nejčastěji a proč i k čemu
 • jaké jim to způsobuje prožitky – v aktuální chvíli i v dlouhodobějším období
 • zda zde sdílejí své pocity, s kým, kde konkrétně i jakou formou
 • proč si zde hledají zábavu a jakou apod.

Vychovatelé a rodiče by se měli zajímat o dění na sociálních sítích do hloubky.  Je potřebné, aby s dětmi o uvedeném dění komunikovali a to do hloubky, proto je velmi potřebné motivovat ke vzdělávání samotné rodiče. Určitě je vhodné, aby tato komunikace neměla pro děti charakter tlaku a nepříjemné povinnosti, to by mohlo mít spíše demotivující efekt, ale aby prostě rodič dokázal projevit aktivní a upřímný zájem a vzájemně spolu s dítětem interagoval i mu alespoň trošku v kyberprostoru stíhal, motivoval jej k pozitivnímu užívání technologií i smysluplnému využití prvků a nástrojů digitalizace.

Buďme tedy prosím i v oblasti kyberprostoru v tomto roce pozorní, všímaví i obezřetní, tak abychom si v klidu a pohodě mohli naplno užívat výhod, které nám kyberprostor přináší, ale abychom se také byli schopni účinně bránit i reagovat na možná rizika.

Protože mnohá z těchto témat jsou velmi obsáhlá, tak se v příštích článcích některým podíváme „na zoubek“ více zblízka. Můžete se těšit například na témata phishingu, vishingu,  nových kyberhrozeb, které na nás číhají například ve světě kryptoměn.

Vzhledem k tomu, že senioři patří k nejohroženější skupině obyvatel, doporučujeme ke zhlédnutí záznam debaty Bezpečnost seniorů na internetu, které se aktivně zúčastnila kolegyně Lucie Kosová.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová