Mgr. Vladislav Král

Oslovili jsme s několika otázkami pana Mgr. Bc. Vladislava Krále, vedoucího oddělení bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu Mladé Boleslavi. Mladá Boleslav se potýká s rizikovými jevy a sociálním napětím, které vzniká kvůli přítomnosti velkého množství dělníků ze zahraničí.

  • Na úvod nám prosím řekněte, jak jste se k současné práci dostal?
  • Vybral jste si tuto práci sám, nebo si, jak se říká, našla ona vás?
  • Co považujete za své největší úspěchy na místě vedoucího oddělení bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu Mladé Boleslavi?
  • Zkuste čtenářům krátce sdělit, co vás ve vaší práci pohání a co vás naopak brzdí?
  • Jaký máte hlavní cíl pro následující období?

K současné práci jsem se dostal následovně. Po téměř 27 letech, kdy jsem pracoval u policie, jsem se rozhodl pro změnu povolání. Cítil jsem, že i přesto, že práci u PČR jsem měl a stále mám rád, musím udělat nějakou změnu. A vzhledem ke skutečnosti, že žiji a také nadále chci žít ve městě Mladá Boleslav tak rozhodnutí bylo poměrně snadné. Práce pro město Mladá Boleslav.  Osud tomu chtěl, že vedení města od 1. 1. 2019 zřídilo samostatné oddělení Bezpečnosti a prevence kriminality. Přihlásil jsem se do výběrového řízení, ve kterém jsem uspěl a od 1. 1. 2019 jsem byl vedoucí nově vzniklého oddělení, které mělo jednoho pracovníka a to jsem byl já. Začala pro mě zcela neznámá situace a to, že jsem musel předmětné oddělení prakticky postavit. Určit kolik lidí bude třeba, co tito lidé budou dělat a v neposlední řadě také vhodné pracovníky sehnat. Dnes již mohu s klidným svědomím říci, že všechno co se týče lidských zdrojů, se mi podařilo výborně. Mám skvělý tým lidiček, kteří jsou aktivní, a myslím si, že jsme poměrně podobně naladěni na to, že naše práce má pomoci udělat naše město lepší a bezpečnější pro lidi kteří v něm nejen žijí, ale také pro ty, co ho přijedou navštívit.

Myslím, že jsem tímto odpověděl i na druhou otázku jak to bylo s tím, jestli jsem si práci našel já nebo si ona našla mě. Shrnul bych to asi takto. Našel jsem se s mou prací někde v prostoru a jsem za to moc rád, že se to stalo.

Mezi své největší úspěchy na místě vedoucího oddělení Bezpečnosti a prevence kriminality jednoznačně považuji to, že se mi podařilo sehnat tak úžasné lidi, které mám v současné době v týmu. Od prvního února 2020 náš tým posílí další člověk, který bude mít na starost v současné době hodně aktuální problematiku a to konkrétně protidrogovou prevenci a s tím vše co je spojené.

Co se týče projektů, které se našemu oddělení do současné doby povedly zrealizovat tak bych jmenoval tyto:

Převzetí kompletní agendy ztrát a nálezů od 1. 5. 2019 od Městské policie Mladá Boleslav. Od doby převzetí do konce roku 2019 měla tato agenda pod naší patronací úspěšnost vrácení nalezených věcí jejich majitelům více než 50%. Domnívám se, že to je výborný výsledek, který jenom ukazuje na skutečnost, že toto děláme správně. Vždyť v uvedeném období bylo lidmi odevzdáno nalezených 104 382,50,- Kč a následně se nám podařilo majitelům vrátit finanční prostředky v celkové hodnotě 88 192,50,- Kč. Zbylé finanční prostředky jsou uloženy na transparentním účtu města dle zákona.

Odebrání od Městské policie Mladá Boleslav dohled nad alternativně odsouzenými osobami, které vykonávají úklidové práce ve městě Mladá Boleslav.

Zavedení společných hlídek strážníků a pracovníků bezpečnostní agentury ve městě Mladá Boleslav. Jedná se o zcela ojedinělý projekt, který jsme zřídili za účelem zvýšení uniformovaných hlídek v ulicích města Mladá Boleslav. Tento projekt je v činnosti od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020. V této době probíhá výběrové řízení na bezpečnostní agenturu, která bude předmětnou činnost společných hlídek vykonávat v následující době od 1. 3. 2020. Jedná se o dvoučlennou smíšenou hlídku městského strážníka a pracovníka bezpečnostní agentury. Pracovník bezpečnostní agentury nevykonává práci městského strážníka, ale je pouze oporou při činnosti a jednání městského strážníka.

Na jaře tohoto roku naše oddělení Bezpečnosti a prevence kriminality spustí projekt forenzního značení jízdních kol. Tento projekt bude pro občany města Mladá Boleslav zcela zdarma a bude plně realizován pracovníky našeho oddělení. V jiných městech tuto činnost vykonává pracovník městské policie, což jsme u nás nechtěli, jelikož městská policie má v současné době dlouhodobý personální podstav a domníváme se, že smysl městské policie je dohled nad veřejným pořádkem.

Podařilo se nám také nechat začít dělat bezpečnostní audity na základních školách, které jsou města Mladá Boleslav. Jedná se celkem o 10 základních škol. Předpokládáme, že bezpečnostní audity na všech základních školách budou hotovy do konce roku 2022.

V roce 2020 budeme po úspěšném výběrovém řízení zajišťovat s dodavatelem a dalšími subjekty realizaci projektu s názvem CITY SOS hlásky. Jedná se o zařízení, která budou na vytypovaných místech ve městě Mladá Boleslav instalována. V těchto zařízeních je kamerový systém, komunikační tlačítko s operačním strážníkem MP Mladá Boleslav a v neposlední řadě dvě lékárničky, dva hasicí přístroje a jeden AED. Obdobná zařízení jsou ve světě ve velkých městech zcela standartní, jelikož poskytují spojení a pomůcky v případě řešení situace kdy je někdo zraněn nebo když hoří (třeba začínající požár osobního vozidla).

Projekt APK (Asistent prevence kriminality), současný stav se nám podařilo navýšit na 8 pracovníků APK a cílový stav v rámci projektu je 16 pracovníků APK. Tento projekt město Mladá Boleslav podporuje nemalou finanční částkou na platy pracovníků APK, jelikož v Mladé Boleslavi je vysoká průměrná mzda.

To jsou jenom ty opravdu nejzákladnější projekty našeho oddělení, které se nám prozatím podařilo realizovat, nebo budou v blízké budoucnosti realizovány. V současné době mohu říci, že máme rozpracováno dalších téměř deset větších projektů a stejný počet menších projektů.

Namátkou bych uvedl třeba tyto.

Znovuobnovení terénního programu neziskové organizace s osobami drogově závislými ve městě Mladá Boleslav.

Rozšíření kamerového systému u dětských hřišť a v blízkosti MŠ a ZŠ.

Doplnění jednotného systému vyrozumívání a varování obyvatelstva ve městě Mladá Boleslav včetně všech příměstských částí.

Kdybych měl v krátkosti vyjádřit, co mě v práci pohání tak to je jednoznačně a hlavně skutečnost, že dělám nebo spíše se podílím na věcech, které mají opravdu smysl a tyto slouží všem bez rozdílu. K tomuto musím říci, že nic z tohoto co jsem zde uvedl, by nešlo bez podpory celého vedení města. A musím říci, že podpora ze strany představitelů města je u nás v Mladé Boleslavi opravdu výborná.

Nemyslím si, že nás v naší práci něco přímo brzdí. Možná někdy přílišné „svázání“ různými zákony, předpisy a nařízeními. Ale toto zná každý občan našeho státu.

Cílů pro následující období mám já osobně poměrně dost.

Jedná se o realizaci shora uvedených projektů a dalších, o kterých jsem se zde nezmiňoval, jelikož bych popsal mnoho dalších stránek.

Jedna z věcí, kterou jsem si já osobně přál v době, kdy jsem zakládal oddělení Bezpečnosti a prevence kriminality bylo to, aby toto oddělení se změnilo na odbor bezpečnosti a prevence kriminality. Toto se již podařilo a od 1. 3. 2020 již nebude oddělení bezpečnosti a prevence kriminality, ale odbor bezpečnosti a prevence kriminality.

Ale jednoznačně nejdůležitější věc, kterou bych spolu se svým týmem spolupracovníků chtěl dokázat, je to, aby město Mladá Boleslav bylo na pomyslném žebříčku bezpečí ve městech na prvních místech. Jsem si vědom toho, že naše město je město průmyslu a to se vším co s tím souvisí, ale město Mladá Boleslav je především město výborné pro žití. Je zde vše co dnes člověk potřebuje pro plnohodnotný život a ještě k tomu na relativně malém prostoru. Nikam zde nemusíte dlouze dojíždět, ale téměř všechno lze obsáhnout pěšky.