Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ministerstvo vnitra uspořádalo Konferenci dobré praxe a ocenilo nejlepší projekty prevence kriminality

Publikováno dne: 16. 11. 2018

13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018, na které vystoupili domácí i zahraniční odborníci v oblasti prevence kriminality.

Konference byla zaměřena zejména na problematiky prevence recidivy a community policing, který je také jedním ze stěžejních témat rakouského předsednictví Radě EU a současně tématem letošní Evropské ceny prevence kriminality. Prevence recidivy je zase jedním z prioritních témat současné politiky prevence kriminality v České republice. Konferenci společně uvedli ředitel kanceláře Prvního náměstka ministra vnitra Pavel Vařeka a ředitel odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti Michal Špejra. Cílem konference bylo napomoci sdílení dobré praxe v oblastech zájmu české politiky prevence kriminality a současně otevřít dveře také zahraničním zkušenostem v prevenci kriminality. Konference se dále stala platformou pro ocenění projektů prevence kriminality v České republice, které uspěly v jedné ze soutěží pořádaných odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Pro účastníky konference byl připraven také doprovodný program. Den před samotnou konferencí, 12. listopadu, mohli navštívit Otevřenou věznici v Jiřicích na Nymbursku. Na vlastní oči se tak mohli seznámit s konceptem volnějšího zacházení s vězni, který je připravuje na život na svobodě. Téma otevřené věznice pak dostalo prostor i v rámci samotné konference.

V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy. Všechny projekty pak na konferenci představily svou činnost. Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem. Tento projekt bude také v prosinci reprezentovat Českou republiku na evropském finále ve Vídni. Druhým oceněným projektem byl „Okrskář roku“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a třetím projekt Policejního prezidia „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“. Vítězem druhé soutěže zaměřené na prevenci recidivy se stal projekt „Nová šance, jak překročit minulost“ organizace Rubikon Centrum. Na druhém místě se umístil projekt „Z kruhu ven“ realizovaný organizací Ratolest Brno a na třetím místě projekt „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ Společnosti Podané ruce.

Konference se zúčastnilo množství zahraničních hostů. Vedoucí prevence kriminality a pomoci obětem v Rakousku a současný předseda Evropské sítě prevence kriminality Hans-Peter Stückler přiblížil, jak funguje community policing v Rakousku, zatímco vedoucí prevence belgického města Lovaň představil různorodé projekty prevence kriminality na městské úrovni, což se setkalo se značným zájmem přítomných. Konference se zúčastnil také zástupce Evropského fóra pro bezpečnost ve městech, které by v budoucnu rádo rozšířilo své řady o další česká města, která by se tak přidala k Brnu jako jedinému českému členskému městu. Ministerstvo vnitra za tím účelem nabídlo Konferenci dobré praxe jako místo setkání fóra s představiteli českých měst. Na konferenci dále zazněly příspěvky hostů z Norska, Nizozemska a Itálie.

Velmi pestrý program konference doplnily prezentace dalších projektů, které přispívají k prevenci kriminality v České republice, jako je projekt forenzního značení jízdních kol, projekt „Bezpečná škola“, aktivity Městské policie ve Zlíně či dobrovolnické projekty v oblasti bezpečnosti. V neposlední řadě pak byli účastníci konference seznámeni s výsledky výzkumu postojů české veřejnosti na prevenci kriminality.

Konference se zúčastnilo přes 100 osob, což podle ředitele kanceláře Prvního náměstka ministra vnitra Pavla Vařeky „dokládá, že v České republice je spousta profesionálů, kteří se prevenci kriminality věnují a kteří mají zájem se dále vzdělávat a obohacovat a pro své regiony a problematiky přinášet stále nové a efektivnější přístupy“. Ministerstvo vnitra bude i nadále realizátory projektů prevence kriminality podporovat po odborné, metodické i finanční stránce.

[ux_gallery ids="425,424,423,422" style="normal"]

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left