Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce Zlín

Publikováno dne: 5. 3. 2019

Název projektu: Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce Zlín
Realizátor: Městská policie Zlín
Období realizace projektu: od roku 2017
Místo realizace projektu: Zlín
Oblast preventivní činnosti: mobilní operační pracoviště
Cílová skupina: široká veřejnost
Odkaz: https://www.mpzlin.cz/
Kontakt: Městská policie Zlín, e-mail: [email protected]

Popis projektu

Představený projekt naplňuje koncepci MVČR k ochraně měkkých cílů na roky 2017-2020. Cílem bylo vytvoření systému ochrany měkkých cílů na místní úrovni, který bude schopen rychle a komplexně reagovat na aktuální hrozby a rizika a skrze něj pomoci měkkým cílům k jejich vlastní připravenosti a schopnosti na podobné útoky reagovat tak, že případné následky útoku budou významně nižší.

Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce využívá vozidlo Renault Master se speciální skříňovou nástavbou, která obsahuje důležité technologie a prvky technické podpory. Využívá se jako mobilní operační pracoviště, které přímo na místě řešení mimořádných událostí poskytuje zázemí k práci členům krizového štábu města Zlína, strážníkům a dalším členům Integrovaného záchranného systému. Vozidlo se využívá také jako mobilní služebna pro okrajové části Zlína, dále pak při realizaci zvláštních bezpečnostních opatření či aktivit v oblasti prevence kriminality. Mezi hlavní cíle patří ochrana měkkých cílů a míst s vysokou koncentrací osob při pořádání velkých sportovních, kulturních či společenských akcí, zvýšení pocitu bezpečí, dále ochrana, podpora a pomoc osobám na místě mimořádných událostí.

Mobilní operační pracoviště se pořizovalo s ohledem na současný vývoj bezpečnostní situace v Evropě a z důvodu efektivnějšího řešení nenadálých krizových situací. Jako příklad uvádíme ohrožení žáků základních a středních škol ve Zlíně, kdy anonym opakovaně vyhrožoval uložením bomby ve vybraných zlínských školách. V takovém případě je mobilní operační pracoviště neocenitelnou pomocí pro zvládnutí krizové situace.

Ojedinělost řešení spočívá v on-line propojení MKDS a kamer mobilního operačního pracoviště ve zřízených přípojných místech ve městě. Přenos videa je možné on-line současně využívat na operačním pracovišti Policie ČR, MP Zlín i na Krizovém štábu ORP Zlín. Otočný manipulátor na výsuvném teleskopickém stožáru je vybaven kamerou s vysokým rozlišením, kamerou k hlídání perimetru vozidla a termo kamerou, která poskytuje kvalitní a kontrastní obraz v jakýchkoliv denních či nočních podmínkách Snímání obrazu je možné i za jízdy vozidla. Technické vybavení je mimořádné k modifikaci využitelnosti v poměru k ceně. Tento prototyp byl opakovaně nasazený a ověřený v praxi, při společném plnění úkolů s Policií ČR.

Způsoby využitelnosti mobilního operačního pracoviště – vytyčení cílů projektu:

 • Pro okamžitý kontakt s občany v místních částech města Zlína
  Mobilní operační pracoviště slouží jako mobilní prostředek pro zázemí pracovníků městské police v místních částech Zlína. Strážníci, kteří konají službu, mají možnost využívat všechny dostupné informační systémy pro svoji práci, včetně přístupu do „Základních registrů“ či „Událostního informačního systému“ MP Zlín. V případě potřeby je možné využít ve vozidle interní kamerový systém. Pracoviště musí splňovat základní potřeby policejní služebny, tedy místa pro vytvoření spisové agendy pro práci obecní policie.
 • Technické zázemí pro členy Bezpečnostní rady města, při mimořádných situacích
  Vnitřní prostor je připraven pro práci minimálně čtyř členů Bezpečnostní rady města Zlína. Toto zázemí je plně vybaveno pro práci v denní i noční době s přístupem na všechny informační technologie, je vybaveno klimatizací a nezávislým topením. Systémy mohou dočasně pracovat nezávisle na externím zdroji energie. Vozidlo je vybaveno akumulátory a nezávislým záložním redundantním zdrojem. Rovněž je vybaveno spisovou dokumentací pro práci Krizového štábu pro případný výpadek jiných technologií. Vozidlo umožňuje radioprovoz orgánů krizového štábu.
 • Jako stanoviště pro velitele zásahu při mimořádných bezpečnostních opatřeních
  Vnitřní prostor je připraven pro práci minimálně čtyř členů zásahových skupin Městské policie Zlín nebo Policie ČR. Toto zázemí je plně vybaveno pro práci v denní i noční době a samozřejmostí je rovněž přístup na všechny informační systémy potřebné pro jejich práci. Je možné nepřetržitě využívat všechny dostupné technologie. Dále je možné připojení na Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Systémy mohou dočasně pracovat nezávisle na externím zdroji energie. Vozidlo je vybaveno akumulátory a nezávislým záložním redundantním zdrojem.
 • Jako mobilní kamerové pojítko pro MKDS
  V případě sledování prostoru ve městě, je možné vozidlo přímo zapojit a ovládat jako další kamerový bod v MKDS, včetně energetické nezávislosti. Tato možnost se nabízí hlavně při monitorování pořádaných (kulturních) akcí na centrálním náměstí nebo k zajištění bezpečnosti při politických mítincích. Propojení je obousměrné, obraz MKDS je k dispozici i v mobilním operačním pracovišti.
 • Pro aktivity MP Zlín souvisejících s oblastí prevence kriminality
  Ze zákona o obecní policii, kde se hovoří o prevenci kriminality, je vhodné seznamovat širokou veřejnost s prostředky pro práci strážníků.

Partneři projektu

Statutární město Zlín

Přenositelnost do dalších lokalit

Projekt: Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce se dá přenést i do dalších lokalit – municipalit. Mobilní operační pracoviště je možné nasadit i pro jiné bezpečnostní orgány než je MP Zlín. Jedná se o ověřený prototyp.

Finanční náklady a zdroje financování

Přímé financování Statutárním městem Zlín.
Cena komplet: 2,580 tis. Kč

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left