Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 14. 7. 2021

O jevu kybernetické šikany toho již bylo i je popsáno mnoho, my se na ni ale podíváme dnes trošku komplexněji. Od definice až po potřebu řešení.

Co si pod kyberšikanou představit?

Definice  uvádějí, že kyberšikanou (též počítačová šikanou; cyberbullying) se souhrnně označují formy agresivního a záměrného poškozování jedinců prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony.  Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. Mezi další kritéria, která identifikují kyberšikanu, patří fakt, že oběť vnímá to, co se děje, jako nepříjemné a ubližující.
Zdroj: Kyberšikana – Wikipedie (wikipedia.org)

V následujícím videu vytvořeném v rámci projektu e-bezpečí se seznámíme s motivy kyberšikany podrobněji:

Jaké tedy mohou být nejčastější motivy kyberšikany?

 • nevědomost – děti neví, že konají něco, co je nesprávné a nevhodné. S tím souvisí, že často dané ubližování považují za žert
 • nuda
 • pomsta - „mstitel“ – když někdo ubližuje mně, můžu i já, racionalizace – to, co vykonám, že vlastně „hrdinství“ nikoliv pomsta, protože tím vlastně chráním ostatní, kteří na to mají méně odvahy než já
 • upoutání pozornosti – souvisí s předchozí oblastí manipulace s obětí
 • skupinový tlak – společenská skupina (vrstevnická) je schopná vytvářet na jedince tlak, vytváří vhodné podmínky pro vznik šikany
 • manipulace – na základě společenského statutu, sociální nerovnosti či odlišných vlastností – ponižování, urážení –  manipuluje s obětí „tím, že urazím, ponížím“ mám pocit, že se stávám významnějším, je mi lépe. S manipulací souvisí i nedostatek empatie. Agresor necítí

Jak kyberšikaně  můžeme předcházet?

 1. věnovat čas právě prevenci
 • všímat si závažných změn ve skupinách i kolektivech
 • vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení problémů kolektivu i jednotlivce
 • motivovat žáky i rodiče ke zvyšování povědomí a svých (digitálních) kompetencí i důvěry
 • projevit zájem i empatii - někdy stačí si s dětmi jen tak popovídat a dát jim prostor, v případě, že mají ve Vás důvěru, svěří se Vám samy
 1. edukovat - vzdělávat a šířit osvětu v tématech
 • kybernetická bezpečnost - prevence
 • posilování právního vědomí v kyberprostoru
 • netiketa
 • klima v kolektivu
 • zvyšování empatie
 1. reagovat na varovné signály - včasně
 2. vyhodnocovat rizika
 3. v případě vzniku problému/zjištění situace ji řešit „3P“ –  pohotově, pružně, přiměřeně
 4. nasměrovat na odpovídající intervenci, podporu i pomoc – nemusí být vždy ale okamžitě odborná – psycholog, psychiatr – dle vyhodnocení situace a potřeby účastníků

V případě, že potřebuji řešit kyberšikanu „teď a tady“

 • je vhodné vytvořit si plán postupu
 • lze očekávat, že řešení problému se nemusí objevit okamžitě („krizový plán B“)
 • ke každému „problému, případu“ je potřebné přistupovat individuálně i citlivě
 • zajistit si dostatek objektivních informací/důkazů
 • vyslechnout obě strany – pachatele i oběť
 • nevystavovat oběť i pachatele vzájemné konfrontaci
 • řešit v první „citlivé“ fázi situaci pouze s jejími účastníky
 • zapojit do řešení v dalších fázích rodiče/osoby blízké – i u pachatelů
 • u obětí vytvořit „záchranný kruh“ – osoby, ve které má oběť důvěru, odborná pomoc
 • nasměrovat/ poskytnout odpovídající (odbornou) pomoc i podporu oběma stranám
 • agresorovi (sem patří prvořadě vysvětlení situace i transparentní forma uložení opatření + odůvodnění, proč bylo právě takovéto opatření zvoleno)
 • u oběti – nezlehčovat, nebagatelizovat, neracionalizovat, vyslechnout, dát oběti čas na zpracování situace
 • pozor na sekundární viktimizaci, vyvolání posttraumatických událostí
 • práce s obětí i pachatelem i po dořešení situace, aby nedošlo k řetězení a opakování, což je také

Věříme, že pro Vás uvedené video i jeho shrnutí bude pomocí v oblasti předcházení kyberšikaně i jejím dopadům.

informuje redakce OPK MV

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left