Nápad trestné činnosti meziročně poklesl – informuje Policie ČR

Odbor prevence kriminality MV a Policie ČR pozorně sledují,  ve spolupráci se svými partnery v regionech, aktuální vývoj bezpečnostní situace, tak aby mohli negativní dopady koronaviru na bezpečnost včas identifikovat a vhodně na ně v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů reagovat.

Podrobnosti k meziročnímu poklesu nápadu trestné činnosti naleznete v informaci ZDE