Národní dny prevence 2019

Ve dnech 16. – 17. října 2019 se uskuteční v Brně 2. ročník Národních dnů prevence. Mimo dvoudenní konference na
téma „Zkušenosti měst v prevenci“ bude připravena výstava a prezentace organizací, které se věnují prevenci.
Součástí bude i slavnostní večer, na kterém budou předána ocenění za nejlepší projekty.

Podrobné informace včetně přihlášky a propagačního letáčku naleznete v příloze:

Přihláška

NDP_2019_leták_A4_05

Doplňující informace