Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 26. 7. 2018

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil téma letošního ročníku evropské soutěže pro projekty prevence kriminality, kterým je community policing.

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je udílena Evropskou sítí prevence kriminality (European Crime Prevention Network, EUCPN), jež je mezinárodní platformou propojující místní, národní
a evropské úrovně prevence kriminality. ECPA každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt na poli prevence kriminality a podporuje tak výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Česká republika do soutěže každým rokem vysílá svého zástupce.

Členské státy do soutěže nominují po jednom projektu prevence kriminality na dané téma. Projekt, který zvítězí v evropském finále, získá 10 000 EUR a další ceny. Oceněny budou také tři nejlepší projekty národního kola.

Letošní ECPA bude organizována v režii rakouského předsednictví EUCPN, které se zaměří na téma „community policing“. Soutěže se tedy mohou zúčastnit projekty zaměřené na spolupráci Policie ČR a obecní policie s veřejností (komunitou) a dalšími partnery v oblasti prevence kriminality.

Koncept community policing se uplatňuje všude tam, kde policie nejen že vykonává svou represivní pravomoc, ale současně působí proaktivně, nasazuje preventivní opatření a snaží se o zapojení občanů do tvorby a udržování bezpečného veřejného prostoru, což vedle snížení kriminality samotné vede také ke snížení pocitu strachu z ní. Rakouské výzkumy ukázaly, že i přes snižování zločinnosti zůstává problémem právě strach z kriminality, který je na vzestupu.

Vítěz národního kola bude mít možnost prezentovat projekt na finále ECPA ve Vídni, které se uskuteční 4. - 6. 12. 2018 v rámci Konference dobré praxe.

Více informací poskytnou krajští manažeři prevence kriminality, krajští koordinátoři prevence kriminality Policie ČR nebo odbor prevence kriminality MVČR.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left