Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2019

Také v letošním roce vyhlašuje odbor prevence kriminality národní kolo Evropské ceny prevence kriminality (ECPA). Cena, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma. Každá členská země může do soutěže nominovat pouze jeden projekt. Česká republika za tím účelem uspořádá národní kolo ECPA. Pro rok 2019 bylo zvoleno téma:

Prevence kriminality mladistvých související s drogami

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv projekt, iniciativa nebo balíček opatření, jehož cílem je snižování kriminality a strachu z ní v rámci nastolené tematiky. Tři vítězné projekty v národním kole obdrží cenu a absolutní vítěz získá možnost reprezentovat Českou republiku na evropském finále v Helsinkách, jehož vítěz získá 10 000 EUR a další ceny. Vítězné projekty i další do soutěže nominované projekty budou Ministerstvem vnitra popularizovány v rámci výměny dobré praxe. Dovolujeme si upozornit, že zvláštní důraz bude při hodnocení projektů kladen na vyhodnocování dopadů a efektivity realizovaných projektů.

V příloze naleznete výzvu a formulář k přihlášení:

Příloha 1_ECPA2019_Výzva

Příloha 2_ECPA2019_Formulář

 

od do
Naplánováno Evropská cena prevence kriminality Novinky
Brno Mapa