Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2017

Soutěž o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2017 na téma „Nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, stárnutí populace a další)“ má své vítěze.

Ve dnech 19. a 20. září 2017 proběhl v Brně historicky 1. ročník akce Národní preventivní den. Akce je zaměřená na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti prevence kriminality. Dvoudenní program se odehrával v areálu Městské policie Brno – Riviéra. Doplněním byla také prezentace státních i neziskových organizací podílejících se na projektech a aktivitách prevence kriminality. Program akce a úplný seznam partnerských organizací naleznete zde. Hlavním pořadatelem akce bylo statutární město Brno ve spolupráci s městskou policií. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje a primátor statutárního města Brna. Národní preventivní den po finanční i organizační stránce podpořilo rovněž Ministerstvo vnitra.

Součástí programu prvního dne bylo také vyhlášení výsledků soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2017 na téma „Nové hrozby a nové přístupy v oblasti prevence kriminality (kriminalita ve virtuálním prostředí, ochrana měkkých cílů, stárnutí populace a další)“. Během společenského večera v hotelu International v Brně převzali realizátoři pěti nejlepších projektů z rukou zástupců Ministerstva vnitra a Policie ČR diplomy, tři nejlepší projekty pak byly odměněny rovněž speciálně zhotovenými cenami.

Nejúspěšnější projekty a jejich realizátoři pro rok 2017:

1. místo: Ozbrojený útočník ve škole (Jihočeský kraj)
2. místo: Senior v kyberprostoru (Středočeský kraj)
3. místo: Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA (statutární město Karviná)
4. místo: Mobilní operační pracoviště pro práci bezpečnostních orgánů obce Zlín (statutární město Zlín)
5. místo: Utíkej, schovej se, bojuj (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy)

„Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni má několikaletou tradici. Ceny uděluje Ministerstvo vnitra, na výběru nejlepších projektů se podílejí odborníci Republikového výboru pro prevenci kriminality. Soutěž slouží nejen k ocenění těch nejlepších projektů, ale také k šíření dobré a osvědčené praxe v oblasti prevence kriminality napříč celou republikou,“ říká Michal Barbořík, vedoucí oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.

„Rádi bychom tímto poděkovali kolegům z Brna za organizaci vůbec prvního ročníku Národního preventivního dne. Věříme, že perfektní příprava i skvělá atmosféra bude motivací a inspirací pro ostatní kraje a města při pořádání dalších ročníků této velmi vydařené akce,“ dodává David Chovanec, ředitel odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra.