Nenávist na internet nepatří

 

Název projektu: Nenávist na internet nepatří
Realizátor: Sdružení D, z.ú.
Období realizace projektu: od roku 2014
Místo realizace projektu: Olomoucký kraj
Oblast preventivní činnosti: kyberšikana
Cílová skupina: děti a mládež
Odkaz: http://www.sdruzenid.cz/co-delame/nase-projekty/nenavist-na-internet-nepatri/
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Němeček, ředitel, e-mail: [email protected]

 

Popis projektu

Od srpna roku 2014 do dubna 2016 byl projekt realizován za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od dubna 2017 probíhá za podpory Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce, MŠMT a nadace.

Vybrané ročníky základních škol se v rámci projektu zúčastnily interaktivního divadelního představení – divadla fórum – na téma kyberšikana. Divadelní fórum se odehrálo vždy přímo v prostorách školy v rozsahu 3 vyučovacích hodin a to včetně nedílné součásti každého divadla fórum – společné diskuze lektorů s žáky. Cílem této aktivity bylo zlepšit povědomí o rizicích kyberšikany, stalkingu a hate speech.

Pro navazující aktivitu vybrali lektoři společně s pedagogy dobrovolníky pro následnou informační peer kampaň ve škole – Neboj se promluvit! Šíření kampaně probíhalo vždy celé dopoledne v dohodnutý den následující do dvou týdnů po realizaci divadla fórum. Informační kampaň byla podpořena tiskovými materiály a propagačními předměty, které odkazovaly na webové stránky http://www.nebojsepromluvit.cz/. Webové stránky svým návštěvníkům radí, jak si poradit v případě nenávistného útoku na internetu a pomáhají rozpoznat urážející a zraňující projevy.

Hlavní cíle:
– Co nejvíce eliminovat riziko vzniku nenávistného a šikanujícího jednání v prostředí internetu a sociálních cítí u dospívajících.
– Naučit dospívající bránit se nenávistným a manipulativním útokům na sítích.
– Zvýšit dovednost dětí a mládeže umět si poradit (či poradit druhému) v závažné životní situaci, nebát se pomoci a nebát se říci si o pomoc.
– Naučit zachytit kyberšikanu v prvotním stádiu a poskytnout základní orientaci v získání pomoci obětem přes web – „Nenávost na internet nepatří“.
– Zlepšit orientaci ve vyhledávání odborné pomoci ve skutečně krizové situaci (např. Linka Bezpečí, odborní dětští psychologové a psychiatři, Pedagogicko-psychologická poradna, Centra a střediska sociální prevence, P-centrum).

 

Partneři projektu

Sdružení D, z.ú. – realizátor projektu

 

Vyhodnocení projektu

Výzkumy obecně v oblasti prevence kriminality jednoznačně potvrzují, že oblast internetu je nejdynamičtěji rostoucí oblastí kriminality. Zneužívání internetu k eskalaci násilí je bohužel nejvýznamněji rostoucím trendem kriminality mladistvých vůbec. Úspěšnost projektu souvisí nejen s počtem účastníků a oslovených osob, ale i s vývojem klimatu ve školách, dalším vývojem rizikových jevů ve školách souvisejících s nenávistí prostřednictvím internetu.

 

Přenositelnost do dalších lokalit

Součástí projektu bylo také rozšíření know-how projektu po celé České republice. Realizátor pomohl spřáteleným organizacím z Asociace dramacenter ČR připravit podmínky pro úspěšnou realizaci podobného projektu v dalších 6 velkých městech ČR (Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Formou workshopů pomohl realizátor lektorům a managementu spřátelených organizací porozumět principům divadla fórum, předalo jim scénář tohoto interaktivního divadelního představení a pomohlo jim také umět připravit podobnou informační kampaň.

 

Finanční náklady a zdroje financování

Od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016 za podpory Fondu pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Partnerství a grantem Islandu, Lichtejnštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 za podpory Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce, MŠMT a nadace.

Pro realizaci projektu v roce 2017, který se zaměřil na 5 škol s cca 800 žáky, 5 třídními učiteli a 5
školními metodiky prevence dosahovaly celkové náklady částky 199.400,-Kč. Mezi výdajové položky bylo zařazeno nejen cestovné, ale i lektorská činnost 9 osob a propagační materiály odkazující na webové stránky kampaně.