NOVÁ VIZUÁLNÍ PODOBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Od 1. července 2019 byla spuštěna nová podoba webových stránek www.prevencekriminality.cz, na které se právě nalézáte. Během prázdninových měsíců poběží ve zkušebním provozu, o některých chybách již víme a budeme je postupně odstraňovat. Pokud naleznete během prohlížení nějaké obsahové nebo funkční chyby napište na mail: [email protected]

Doufáme že se nová podoba webových stránek setká s kladnými ohlasy a stane se funkční platformou pro propagaci aktivit týkajících se prevence kriminality v České republice a zároveň místem pro sdílení dobré praxe.