Novinky v oblasti kamerových systémů se záznamem po 25. 5. 2018

Úřad pro ochranu osobních údajů publikoval na svých stránkách nejčastější otázky a odpovědi.

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). V praxi se jedná obvykle o:

a) zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné služby; v těchto případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona nařizujícího, resp. upravujícího zvláštní podmínky kamerové sledování,

b) zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.

Více informací naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.