Nový toolbox „Problematika pracovního vykořisťování a další druhy kriminality související s pracovní činností: analýza problematiky a účinných preventivních přístupů“

V červnu 2023 publikovala Evropská síť prevence kriminality nový toolbox, který je tentokráte zaměřen na problematiku pracovního vykořisťování a další druhy kriminality související s pracovní činností. Tato kategorie trestné činnosti se týká veškerého porušení zákonů a předpisů týkajících se peněžního výdělku, pracovních podmínek, zaměstnaneckých benefitů, daní a dalších povinností či závazků.  Mezi takové delikty patří nucená práce, pracovní vykořisťování a specifická trestná činnost se zmiňovanými delikty přímo související (finanční podvody, daňové úniky, praní špinavých peněz, porušování bezpečnostních předpisů, vybírání výpalného apod.).

Publikovaná studie se kromě popisu a definice této komplexní problematiky věnuje třem hlavním preventivním strategiím, z nichž každá má své výhody a nevýhody. První preventivní strategie je zaměřená na práci s obětmi a zahrnuje jak osvětové programy pro potenciální oběti, tak identifikaci a následnou pomoc těmto obětem. Druhá preventivní strategie apeluje na zaměstnavatele a poskytovatele pracovních příležitostí, aby svými aktivitami přispěli k minimalizaci trhu se zbožím a službami poskytovanými obětmi pracovního vykořisťování. Cílem třetí preventivní strategie, jež je primárně zaměřená na pachatele tohoto druhu trestné činnosti, je vytvořit takové prostředí, které je pro pachatele vysoce rizikové a nevýnosné.

Nový toolbox „Problematika pracovního vykořisťování a další druhy kriminality související s pracovní činností: analýza problematiky a účinných preventivních přístupů“ vznikal v průběhu švédského a španělského předsednictví v Radě Evropské unie. Celý text v anglickém jazyce je možné si stáhnout ZDE.

informuje redakce OPK MV a Petra Binková