Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Obchodování s lidmi je považováno za jednu z nejzávažnějších forem trestné činnosti ohrožující lidská práva a základní hodnoty demokratické společnosti tím, že upírá lidským bytostem svobodu, důstojnost a útočí na jejich integritu. Obchodování s lidmi je moderní formou dříve celosvětově rozšířeného obchodu s otroky, kdy je s lidskými bytostmi nakládáno jako se zbožím.

Obchodování s lidmi je závažná trestná činnost. Často je obětem nabízena dobře placená práce za dodržení zákonných pracovních podmínek. Realita, ve které se následně oběti obchodování s lidmi ocitnou, je ale naprosto jiná. Po příjezdu na místo zjistí, že práce, která jim byla slíbena, neexistuje nebo se zcela změní dohodnuté podmínky. Osobám, které se do takové situace dostanou, může být za účelem jejich udržení ve vykořisťující situaci různými způsoby vyhrožováno. Pachatelé obětem vyhrožují udáním na úřady kvůli pobytovým oprávněním oběti, požadují po obětech splacení dluhů, které pachatelům údajně vznikly při zařizování práce, zavážou si oběti smlouvou zakazující jim ukončit zaměstnání dříve než po stanovené době a to pod hrozbou vysoké pokuty, zneužívají závislosti obětí plynoucí z jazykové bariéry, případně zastrašují oběť pohrůžkou ublížení rodině oběti apod. Praktiky pachatelů bohužel neznají mezí.

Za účelem osvěty níže představujeme preventivní videa, která k problematice vznikla a která o obchodování s lidmi informují z různých úhlů pohledu. Preventivní videa jsou určena obětem obchodování s lidmi – mohou napomoci k sebeidentifikaci jako oběti obchodování s lidmi, informují o organizacích, které pomáhají těmto osobám dostat se z vykořisťující situace, ale též široké veřejnosti, která svou všímavostí může přispět k identifikaci pravděpodobné oběti obchodování s lidmi.

La Strada (www.strada.cz, SOS LINKA La Strada +420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77)

Arcidiecézní charita Praha – poradna Magdala

http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

SOS LINKA: +420 737 234 078