Objevte nové dokumenty a příklady dobré praxe z EUCPN

Newsletter Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) představuje nové video k toolboxu věnujícímu se práci s vysoce rizikovými skupinami obětí, který vznikl ve spolupráci s českými předsednictvím EUCPN, a znovu připomíná dostupnost publikovaných nástrojů k prevenci sekundární viktimizace a reviktimizace.

Dále EUCPN upozorňuje na nedávno publikovaný dokument s doporučeními k prevenci online podvodůsouhrn doporučení k prevenci překupnictví a dokument k mezinárodním kampaním ohledně vlastnictví exotických zvířat. Také by vás mohlo zajímat písemné stanovisko projektu Frontline Politeia k roli donucovacích orgánů v preventivní práci s mladými lidmi.

Kromě toho newsletter představuje 3 příklady dobré praxe z oblasti obchodování s lidmi a trestných činů souvisejících s porušováním pracovního práva. Prvním je maďarský projekt, který využil zábavné video k rozšíření povědomí o podvodech ve stavebnictví. Poté je uveden portugalský projekt Secure Field 2022, který souborem aktivit jako jsou zintenzivnění hlídek, inspekce a zvyšování povědomí, cílil na prevenci majetkové trestné činnosti a obchodování s lidmi na venkově. Posledním zmíněným příkladem je spolupráce portugalské policie s asociací ropných společností na organizaci bezpečnostních školení manažerů čerpacích stanic.

Zjistěte více na eucpn.org

informuje redakce OPK MV a Ester Kunštátová