Od asistenta ke strážníkovi

Má-li člověk ve svém životě nějaký cíl, nebojí se překážek a dokáže něco ze svého pohodlí obětovat, má šanci uspět. Své o tom ví Jan Horváth z Karlových Varů, který před více jak osmi lety zkusil výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality (dále jen “APK“) v právě rozbíhajícím se projektu Karlovarské městské policie podporovaném Ministerstvem vnitra ČR.
Honza uspěl a stal se jedním z pěti zakládajících členů projektu „Asistent prevence kriminality“, který devátým rokem úspěšně funguje v Karlových Varech. Vraťme se ale na začátek. Práce tehdy měli asistenti nad hlavu. Bezdomovci a kriminálně závadové osoby přespávali na městských ubytovnách ve sklepních prostorách, hlídky městské policie na různých místech budov nacházeli injekční stříkačky a výjezd střídal výjezd. Od té doby se mnohé změnilo a to právě zásluhou asistentů, kteří nejen že zajistili pravidelný a nepřetržitý dohled, ale dokázali si k nájemníkům nalézt cestu a velmi efektivně s nimi komunikovat.
„Pochopitelně porodními bolestmi si projekt musel projít, ale dnes je život na městských ubytovnách diametrálně odlišný. Na pár excesů způsobených jednotlivci se zde lidem žije dobře a to má pochopitelně dopad i na okolí“, hodnotí situaci Jan Horvát. Ten se velmi aktivně zapojoval od samého počátku do nových projektů a často spolupracoval s oddělením prevence Karlovarské městské policie. Vzpomeňme například republikově úspěšného Mobidika (mobilní interaktivní dětský klub), navazující nízkoprahové zařízení na Úvalské či spolupráci se strážníky ve školách nebo na sportovně dovednostních akcích určených školákům. Honza vyzdvihuje také pomoc asistentů při hledání práce obyvatelům ubytoven, se kterými našli společnou řeč a dobře si uvědomuje, jak důležitá důvěra je. Toto vše jej postupně formovalo k důležitému rozhodnutí stát se strážníkem. Nastoupil na střední školu veřejnoprávní Trivis, která svým zaměřením má k budoucímu zaměstnání nejblíže a v letošním roce úspěšně absolvoval maturitní zkoušku. Pevnou vůli prokázal při nezdařeném pokusu ve výběrovém řízení při fyzickém testu, neboť druhý pokus ho již zastihl v dobré kondici a od 1. listopadu tak může nastoupit do školícího střediska a splnit si svůj sen. Kdo by čekal, že je to jeho poslední výzva, pletl by se. Už nyní pokukuje po službě u motorizované jednotky PCO, kam by se rád v budoucnu dostal.
„Jan Horváth je nadšenec s obrovskou chutí a množstvím pozitivní energie, a když Vám říká, že ho pohání snaha pomáhat lidem, tak víte, že se nejedná o žádné klišé“, dodává závěrem velitel MP Marcel Vlasák.

informuje redakce OPK a Nikola Záhorová, MP Karlovy Vary