Podvody na síti

Kybernetická kriminalita a podvodné jednání na síti je velmi často skloňované i časované téma. Kromě stránky technického (ne) zabezpečení, snadné možnosti  průniku pachatelů do zařízení, účtů a profilů, v oblasti podvodů spojených s užíváním internetu a sociálních sítí, se také setkáváme velmi často s dopady různě sofistikovaných technik sociálního inženýrství.

V rovině počínající zneužíváním nevědomosti či důvěry uživatelů, časového  i psychického tlaku, manipulací, konče bezradností uživatele a ztrátou jeho důvěry v „nové“ technologie.

Cílem pachatelů je vždy něco vylákat –  někdy jednorázově, ale někdy i  sériově –  data, finance, informace, nebo utvořit okolo oběti takovou síť, vlákno, aby k takovéto situaci dříve nebo později došlo a oběť prostě útočníkovi bezmocně podlehla.

Kde  všude se můžeme setkat s kyberzločinci se můžete v obecné rovině dozvědět například zde: Kde všude číhají hackeři? (natbase.cz) stejně tak, jako to co jsou to například Romance scamy.

Podrobněji se nyní těmto aktuálním i palčivým fenoménům v oblasti podvodného jednání „prevítům na síti“ věnuje projekt E-bezpečí Projekt E-bezpečí – E-Bezpečí (e-bezpeci.cz) v tomto online průvodci:

Prevíti na síti #00 Představujeme se… – YouTube. /klikněte na text nebo na obrázek/

Dozvíte se zde například informace o tom,  jakým způsobem se vyvíjí kybernetická kriminalita v posledních letech, že nárůst se stále a postupně zvyšuje. Zde přicházíme s  drobnou poznámkou k oblasti latence. Například právě v období zapříčiněném pandemií COVID, kdy dle statistiky došlo ke snížení hlášení uvedených jednání, mohla být ale faktická situace taková, že ne, že by se počet případů musel jen skutečně snížit, jak uvádí statistika a tvrdá data, ale mohlo také ze strany uživatelů dojít například k menší potřebě, ochotě či možnosti uvedené skutky hlásit či řešit. Zde je potřebné si uvědomit, že ve statistikách vždy pracujeme pouze s „nahlášenými“ daty. Oblast nenahlášených skutečností i skutků zůstává nepokryta. Právě oblast latence je tedy oblastí, na kterou je potřebné směřovat preventivní působení.

Cílem je nedávat do rukou hackerům vlastnoručně nabitou zbraň v podobě nedostatečně zvládnuté prevence, nedodržování kyberbezpečnostních opatření. O tom, že je v uvedených oblastech nutné se neustále učit i vzdělávat, protože taktika útočníků, jak vyzrát na uživatele se neustále zdokonaluje,  by se také dalo psát i hovořit neustále!

Mějme tedy oči otevřené, ale zařízení, účty i profily zabezpečené a snažme se tak být co nejvíce zodpovědnými uživateli. Tím neříkám, že nás pak nemůže „na síti“ nic překvapit, ani to,  že se nám budou útočníci nejen na sítí takzvaně obloukem vyhýbat. Ale minimálně na základě našich zkušenosti a znalosti „prostředí“ budeme lépe vědět, kdy a jak správně zareagovat. A tyto zkušenosti je potřeba šířit i zdokonalovat neustále dál a dál.

V každém případě, je také potřebné uvést, že v situaci, kdy nastane  důvodné podezření, že se jednalo nebo jedná o podvodné jednání, nebojme se uvedenou věc řešit a hlásit. Napomůžeme tím nejen k možnosti rychlejšího odhalení pachatele –  a v kyberprostoru se děje vše opravdu velmi rychle, ale napomůžeme právě i k tomu, aby se na základě uvedených nahlášených podvodů i incidentů podařilo inovovat a modernizovat technologie tak, abychom obstáli a mohli být zase alespoň o nějaký ten krok před útočníky napřed.

informuje redakce OPK a Lucie Kosová