Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Publikováno dne: 25. 7. 2018

Název projektu: Poldík Webík 2.0 aneb lapeni sítí
Realizátor: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Období realizace projektu: od roku 2011
Místo realizace projektu: Moravskoslezský kraj
Oblast preventivní činnosti: kyberkriminalita
Cílová skupina: žáci základních a středních škol, pedagogové, rodiče, senioři
Odkaz: https://www.policie.cz/clanek/poldik-webik-2-0.aspx
Kontakt: Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, e-mail: [email protected]

Popis projektu

Preventivní projekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se zaměřuje na bezpečné používání internetu a sociálních sítí. Projekt vznikl v reakci na prudký rozvoj a stále lepší dostupnost internetu, sociálních sítí a dalších moderních telekomunikačních prostředků za současné nedostatečné informovanosti jejich uživatelů. Policisté provedli výzkum, na základě kterého zjistili, že žáci v Moravskoslezském kraji jsou aktivními uživateli internetu a sociálních sítí, ale nemají přitom přehled o nebezpečích, která na ně v kyberprostoru číhají, a nemají ani dostatečně vyvinuté zábrany k uveřejňování svých osobních a citlivých údajů.

Nástrahám internetu navíc už nejsou vystaveny jen dospívající děti, ale také jejich prarodiče. Senioři často nejsou dostatečně informováni o možných rizicích, která s užíváním moderních technologií souvisí. Pachatelé toho využívají a policisté se tak setkávají mimo jiné s podvody pomocí e-mailu, fiktivních e-shopů nebo sociálních sítí. Projekt Poldík webík 2.0 má proto za cíl hlavně informovat uživatele internetu o těchto nebezpečích.

Policisté v Moravskoslezském kraji pořádají preventivní interaktivní přednášky, během kterých posluchače učí, jak moderní technologie bezpečně používat. Cílem je také zajistit další přenos získaných informací mezi vrstevníky či v rodině a vyvolání diskuse na dané téma.

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left