Pomněnkový den

25. května jsme si připomněli Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

Pomněnkový den se zrodil ve Spojených státech amerických jako den, který má připomínat osud pohřešovaných dětí. Poprvé označil 25. květen jako Den pohřešovaných dětí tehdejší americký prezident Ronald Reagan v roce 1983. Česká republika si tento den připomíná od roku 2004.

Problematice pohřešovaných dětí se věnuje odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, který ve spolupráci s Policií České republiky vytvořil projekty „Pomozte mě najít“ (www.pomoztemenajit.cz) a „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“(http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-koordinacni-mechanismus-patrani-po-pohresovanych-detech.aspx).

Národní koordinační mechanismus je aktivován při pátrání po „dítěti v ohrožení“. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků a tím i široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost je v těchto případech jedním z rozhodujících faktorů. Od spuštění bylo jeho prostřednictvím vyhlášeno pátrání po více než 100 dětech. Pro zařazení do systému musí pohřešované dítě splňovat určitá kritéria. Například to, že se vzhledem k věku může stát obětí nešťastné náhody, postrádá přístup k životně důležitým lékům či se stalo obětí únosu.

Čeští policisté každý rok pátrají po několika tisících dětí a po téměř dvou desítkách pohřešovaných dětí v ohrožení. V loňském roce se jednalo dokonce o třicet případů pátrání po dítěti v ohrožení. V letošním roce byl systém využit zatím čtyřikrát. Všechny pohřešované děti byly v pořádku nalezeny až na jednu dívku z Ústeckého kraje, která do současné doby nalezena nebyla. Velmi důležité je to, že veřejnost věnuje každému případu, který je zveřejněn, velkou pozornost, a díky tomu je úspěšnost při pátrání tak vysoká.

Při každém oznámení o pohřešování vyvinou policisté maximální úsilí. Velmi často však pátrají po dětech, které své útěky opakují a tím zatěžují celý systém pátrání po osobách. Bez ohledu na tuto skutečnost je každému oznámení věnována pozornost, ať se jedná o chronického útěkáře či dítě, které se ztratilo poprvé.

I přes veškeré úsilí všech policistů a ostatních příslušníků IZS a samozřejmě veřejnosti se v průběhu posledních dvaceti let nepodařilo dovést téměř dvacet případů pohřešovaných dětí do zdárného konce, tedy nepodařilo se děti vypátrat. Neznamená to, že se policisté těmto případům již nevěnují. Naopak, neustále se snaží i po letech hledat nové indicie a stopy, které je mohou dovést k objasnění osudu pohřešovaného dítěte.

Velkým pomocníkem je také výstražný systém AMBER Alert, který upozorní na pohřešované dítě v rámci Evropy a umožní tak rychlou a efektivní mezinárodní spolupráci. Policie České republiky bude od letošního Pomněnkového dne předsedat Evropské síti policejních expertů pro pátrání po pohřešovaných dětech a předsedou se stane plk. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.