Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)

V roce 2015 až 2016 byl v rámci Policie České republiky realizován projekt Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate) /dále jen projekt eGate/, jehož věcným gestorem bylo Ředitelství služby cizinecké policie.

Projekt spočíval ve významném rozšíření a modernizaci automatizované biometrické kontroly (eGate) na mezinárodním hraničním přechodu Praha Ruzyně a zavedení moderních zařízení pro čtení cestovních dokladů.

Do procesu hraniční kontroly se tak podařilo prosadit biometrické ověřování osob. Jedním ze zařízení, které biometrické prvky využívají, jsou brány automatizované biometrické verifikace osob (easyGO). Tento systém je v průměru 150 krát výkonnější v rozpoznávání obličejů než jaké jsou schopnosti člověka. Systém vedle biometrické verifikace osob provádí i automatickou kontrolu osob a dokladů vůči vybraným policejním evidencím.

Iniciace projektu eGate probíhala v rámci procesu potírání a eliminace negativních trendů a největších rizik při ochraně vnějších hranic České republiky. V tomto ohledu se v daném období jednalo o padělání nebo zneužití cestovních dokladů, kdy v roce 2014 podle evropské agentury Frontex padělalo nebo zneužilo cestovní doklad při hraniční kontrole téměř 11 tisíc osob (v roce 2013 to bylo 9.800 případů). Dále se jednalo o pokusy nelegálního překročení hranic, kdy je zneužívána podoba oproti podobě oprávněného držitele nebo cestovní doklad je padělán. Dalším důvodem realizace projektu byla nedostatečná kapacita stávajícího systému, kdy tři biometrické brány systému eGate byly od konce roku 2011 úspěšně provozovány v příletové hale Letiště Václava Havla v Praze a měsíčně je v průměru v dané době využilo 40 tisíc cestujících. Systém však již kapacitně nedostačoval zvyšující se oblibě jeho využívání a navíc nové technologie nabízely vyšší standard bezpečnosti.

Fáze projektu

V první fázi projekt zahrnoval renovaci stávajících systému, rozšíření systému o sedm nových bran s rozšířením rovněž do odletové haly. Druhá část projektu obsahovala vybavení odbavovacích stanovišť hraniční kontroly na veřejných mezinárodních letištích moderními celostránkovými čtečkami cestovních dokladů. Tyto čtečky umožňují vyhodnotit vybrané optické zabezpečení cestovního dokladu ve třech spektrech světla vůči rozsáhlé databázi dokladů a dále vyčíst a ověřit pravost elektronické části dokladu.

Využití biometrických bran

E-Gate jsou určeny pro cestující starší patnácti let s cestovními doklady, které obsahují biometrické údaje. Využít je mohou cestující z osmadvaceti zemí EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska. Od předchozího typu tohoto zařízení se nové provedení eGate liší v mnoha technických parametrech. Nově jsou doplněny sofistikovanými nástroji, které umožňují policistům odhalit například případy, kdy osoba má nasazenu masku nebo před biometrickou kameru předloží fotografii. Další novinkou je detekce více osob, která by měla zabránit například skryté propašování dětí přes hraniční kontrolu. Vedle těchto úkonů je každá procházející osoba kontrolovaná také vůči národním a mezinárodním policejním systémům (PATROS, SIS II, ICIS). Prověření osoby a jejích dokladů ve více než deseti evidencích trvá maximálně 5 sekund. Systém již úspěšně odhalil řadu ztracených dokladů a osob v celostátním pátrání. Cestující, kteří nesplňují uvedené podmínky, mohou stále využít standardní hraniční kontrolu na odbavovacím stanovišti. Doba této standardní kontroly se pohybuje mezi 30 až 40 sekundami, zatímco odbavení pomocí nových eGate trvá průměrně 15 sekund. Zvýšení bezpečnosti a při urychlení odbavení cestujících je v případě použití tohoto způsobu kontroly zásadní. V současných podmínkách složité mezinárodní situace jsou eGates jedním z důležitých prvků ochrany hranic našeho státu i ostatních států Evropské unie.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu při zavádění nové generace eGate s využíváním biometrického systému bylo zefektivnění a zrychlení procesu hraniční kontroly a zvýšení všech bezpečnostních standardů.

Finanční náklady a zdroje financování

V rámci projektu využila policie část finančních prostředků (více než 60 mil. korun), které byly v roce 2014 České republice poskytnuty prostřednictvím EHP a Norských fondů v rámci programu CZ14 – Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin (více viz níže).

Ocenění projektu eGate – 3. místo

Projekt eGate získal v roce 2015 prestižní ocenění v rámci desátého kola soutěže Egovernment The Best, který každoročně vyhlašuje Magazín Egovernment, a to v oblasti nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v České republice.

Projekt „Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (eGate)“, jehož provozovatelem je Služba cizinecké policie PČR a realizátorem Vítkovice IT Solutions a. s., ve spolupráci se společností secunet Security Networks AG, se v kategorii Centrální projekty umístil na 3. místě.

Kontakty:

kpt. Mgr. Renata Šanderová
Policejní prezidium ČR
odbor tisku a prevence

plk. Mgr. Petr Malovec Ph.D.
Ředitelství služby cizinecké policie
Národní situační centrum ochrany hranic

Více o projektu:
Norské fondy 2009 – 2014
Instruktážní video pro cestující k používání eGatů

Partnerské servery:
EasyGO
Ředitelství služby cizinecké policie